تقسیم نامه

 

تقسیم نامه از مدارک دارای اهمیت برای موضوعاتی مانند املاک مشاع میباشد که همواره مالکان این ملک ها به دنبال راهی برای دست یابی به آن می گردند تا از سد مشاعیت ملک خود رها گردند
در املاک مشاع که افراد زیادی از ملک سهم می برند باید توافقنامه ای میان آنها نوشته شود تا مقدار سهم هر فرد از آن ملک مشخص شود تا از هرگونه اختلاف جلوگیری شود

نوشته‌ها

نکاتی درباره الزام به تنظیم تقسیم نامه رسمی

الزام به تنظیم تقسیم نامه رسمی : قبل از شروع به ماهیت این خواسته می بایست روشن شود که تقسیم نامه بیشتر در دعاوی مربوط به پیش فروش آپارتمان مورد بحث می باشد در جایی که ملک جدید در زمینی احداث شده و پایانکار آن جدیداً اخذ شده لیکن مالکین (شرکاء) توافقی رسمی در خصوص […]