تلف

 

تلف، به طور کلی به معنای از بین رفتن اصل مال ویا بخشی از دارایی فرد است که به عنوان اصطلاحی حقوقی و فقهی کاربرد فراوانی در دنیای حقوق دارد.

نوشته‌ها

نکاتی درباره خیانت در امانت

در خصوص مشاوره حقوقی خیانت در امانت می بایست اینطور بیان گردد خیانت در امانت در دو فرض قابل طرح می باشد نخست آن که از سفید امضای شخص سوء استفاده شود دوم آن که از اموال و یا اوراقی که در اختیار شخص امانت گیر است به نحو تصرف تصاحب استعمال تلف و مفقودی […]