تمتع

 

اهلیت تمتع به معنی قابلیت دارا شدن حق و حقوق است و  در لحظه ی بدنیا آمدن فرزند و انسان به او متنقل می شود و تنها در زمانی که فرد فوت شود از او گرفته می شود.

از حقوق دیگری که می توان به آن اشاره  کرد که زیرمجموعه ی اهلیت تمتع است وراثت می باشد

نوشته‌ها

وکیل الزام به انجام تعهد

الزام به انجام تعهد الزام به انجام تعهد : در همه معامله ها و قراردادهای ملکی از جمله مشارکت در ساخت و ساز و اجاره و….. برای طرفین قرارذاد تعهداتی شکل می گیرد که ملزم به انجام آنها هستند . در شرایطی که یکی از طرفین از اجرا و انجام تعهدات خودداری کند ، کسی […]