تمکین عام

 

به طور کلی تمکین عام به معنی اطاعت زن در امورات معمول زندگی از مرد است مانند سکونت در منزل انتخاب شده توسط مرد و یا عدم خروج زن از خانه بدون اجازه از مرد و مانند اینها

در قانون برای این موضوع شرایط و ضوابطی در نظر گرفته شده که اگر زن به  هر دلیلی از انجام این اعمال سرپیچی کند طبق قانون مجرم شناخته شده و دادگاه برعلیه ایشان رای می دهد.

 

نوشته‌ها

مشاوره حقوقی نفقه

در خصوص مشاوره حقوقی نفقه می بایست در ابتدا تعریف عبارت نفقه را مطابق قانون بیان نمود ، ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی نفقه را شامل تمام نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن مانند خوراک ، پوشاک ، مسکن ، اسباب منزل و هزینه های مربوط به امور شخصی و بهداشتی ودرمانی زوجه که بر […]

نکاتی درباره مشاوره حقوقی الزام به تمکین

در خصوص مشاوره حقوقی الزام به تمکین در ابتدا باید عبارت تمکین مورد تعریف قرار گیرد تمکین به معنی اطاعت کردن و تبعیت کردند مطرح می شود فلذا در روابط زوجین تمکین قابل تفکیک به تمکین خاص و تمکین عام می باشد . مشاوره حقوقی الزام به تمکین تمکین عام تمکین عام عبارت است از […]