تمکین عام

 

به طور کلی تمکین عام به معنی اطاعت زن در امورات معمول زندگی از مرد است مانند سکونت در منزل انتخاب شده توسط مرد و یا عدم خروج زن از خانه بدون اجازه از مرد و مانند اینها

در قانون برای این موضوع شرایط و ضوابطی در نظر گرفته شده که اگر زن به  هر دلیلی از انجام این اعمال سرپیچی کند طبق قانون مجرم شناخته شده و دادگاه برعلیه ایشان رای می دهد.

 

نوشته‌ها

نکاتی درباره مشاوره حقوقی الزام به تمکین

در خصوص مشاوره حقوقی الزام به تمکین در ابتدا باید عبارت تمکین مورد تعریف قرار گیرد تمکین به معنی اطاعت کردن و تبعیت کردند مطرح می شود فلذا در روابط زوجین تمکین قابل تفکیک به تمکین خاص و تمکین عام می باشد . مشاوره حقوقی الزام به تمکین تمکین عام تمکین عام عبارت است از […]