ثبت احوال

 

به سازمانی که به طور متمرکز به ثبت و کتبی سازی رخداد های زندگی افراد می پردازد سازمان ثبت احوال گفته می شود

در دوران گذشته نیز اموری مشابه امور سازمان ثبت احوال انجام می گرفت برای مثال به هنگام تولد یا فوت فرد به علت شدت و قدرت مفاهیم دینی در جامعه، نام وی را بر پشت کتاب های مقدس مانند قرآن می نوشتند و به گونه ای عمل ثبت احوال را انجام می دادند.

امروزه بجز اعمال گفته شده اعمالی دیگر مانند صدور تابعیت به اتباع خارجی و اعمال تغییر و تحولات بر روی شناسنامه های افراد نیز از اعمال سازمان ثبت احوال کشور می توان نام برد.

 

نوشته‌ها

وکیل تغییر نام و نکاتی در این رابطه

وکیل تغییر نام ,  نکاتی در این رابطه : همانطور که میدانیم نام بزرگترین دستاورد بشری بوده و در جهت ارائه راهکارهای حقوقی و مشاوره لازم در ابتدا می بایست توضیحاتی مختصراً بیان شود . نام هر فرد بیانگر تمام حقوق و تکالیف مربوط به آن شخصیت میباشد. اسامی افراد در ایران و کشورهای خارجی […]

وکیل تغییر سن

وکیل تغییر سن:   وکیل تغییر سن : ثبت مشخصات افراد در شناسنامه از دوره پهلوی در ایران اجباری شد اما باید یادآوری کرد برخی از خانواده‌ها با این تغییرات و این قانون مخالف بوده و یا اهمیت آن را درک نکرده و تنها از روی اجبار اقدام به دریافت شناسنامه برای خود و فرزندان […]

رای در خصوص تغییر نام

رای در خصوص تغییر نام گردشکار خواهان خانم زهرا دادخواستی تحت عنوان تغییرنام به طرفیت اداره ثبت احوال تهران مطرح نموده و طی آن درخواست تغییر نام کوچک خود از زهرا به نرگس را خواستار شده و دادگاه با توجه به وجود شرایط قانونی دستورات جلسه رسیدگی را صادر نموده و در این راستا جلسه […]

نکاتی درباره نسب

در خصوص مشاوره حقوقی نسب و یا نفی نسب و یا نفی ولد می بایست ابتدا به دو نکته مهم اشاره نمود نخست آنکه مطابق شرع اسلام و قانون ولادت طفل در دوران 6 ماه و حداکثر ۱۰ ماه ، اماره فراش تلقی می شود به عبارتی اگر زوجین بعد از ۶ ماه از عقد […]