جنین

نطفه بسته شده که حاصل لقاح (اسپرم مرد و تخمک زن ) می باشد ، با این وصف که حیات در آن وجود داشته و از زمان باروری تا مدت 5 روز امکان استفاده پزشکی از آن متصور است .

این جنین ممکن است در داخل و یا خارج از رحم شکل بگیرد اما شرط اطلاع جنین به آن امکان رشد و تبدیل آن به انسان است .

نوشته‌ها

وکیل اهدا جنین

وکیل اهدا جنین: اهدای جنین: یکی از شیوه های درمان نازایی (اهدای جنین)است که در آن اسپرم مرد و تخمک زن را در آزمایشگاه تلقیح نموده و بعد از تقسیمات اولیه،یعنی۴تا۵روز ،بعد جنین حاصل را به رحم زن متقاضی منتقل می کنند که در مورد اهدای جنین ۳نظر وجود دارد. قبل از پرداختن به بحث […]