جواز ساخت یا شناسنامه فنی ساختمان دفترچه ای است که توسط شهرداری ها و دهیاری ها صادر میشود و در اختیار مالک قرار میگیرد.شناسنامه ساختمان حاوی تمام اطلاعات فنی ساختمان مانند شماره پلاک ثبتی ملک ،نوع اسکلت ساختمان،مساحت زیر بنا،تاریخ صدور پروانه ساخت ساختمان و.. میباشد.جواز ساخت برای هر ملک متناسب با نوع کاربری ان و ساخت یا بازسازی ان متفاوت است.

نوشته‌ها

نکاتی درباره الزام به اخذ پایانکار ساختمان

الزام به اخذ پایانکار ساختمان در زیر مجموعه مشاوره حقوقی املاک قرار میگیرد. طرح دادخواست حقوقی الزام به اخذ پایانکار ساختمان زمانی قابل طرح است که فرد ملکی را به صورت پیش فروش خریداری میکند در حالی که مراحل ساختمانی آن هنوز به اتمام نرسیده است . سازنده طبق جواز ساختمانی (پروانه ساخت) که دریافت […]