نوشته‌ها

عدم قصاص پدر درقتل فرزند

عدم قصاص پدر درقتل فرزند: اخیرا موضوع هولناک و خبر دردناکی جامعه رامتشنج نموده است. موضوع قتل دختری توسط پدرش به دلایلی مانند: انگیزه‌های مسائل ناموسی و تعصبات و….. متاسفانه این اقدام فضای جامعه را جریحه‌دار کرده و بحثی درجامعه شکل گرفت که اساساً قصاص نفس زمانی که پدری فرزند خودش را به قتل برساند […]

بهترین وکیل نفقه

بهترین وکیل نفقه : امروزه به دلیل شرایط بد اقتصادی ودیگر عوامل عصبی و حتی فرهنگی در برخی موارد شاهد عدم پرداخت نفقه از سوی سرپرست خانواده به همسر و فرزندان هستیم . نفقه چیست؟ نفقه همان هزینه‌های روزمره زندگانی است که هر شخص برای ادامه حیات به آنها نیازمند است. پرداخت نفقه طبق قانون […]

نکاتی درباره استرداد جهیزیه

نکاتی درباره استرداد جهیزیه در خصوص مشاوره حقوقی نکاتی درباره استرداد جهیزیه باید در ابتدا به این نکته مهم اشاره نمود که تهیه اسباب منزل بر عهده زوجه و یا خانواده ایشان نبوده . این سنتی است که ایرانیان در جهت مساعدت شروع زندگی زناشویی با این استدلال که خانواده های زوجین حمایت خود را […]