در شهر های بزرگ به علت تخصصی شدن شکایت ها و زیاد شدن حجم ان دادگستری مربوطه اقدام به تاسیس دادسرا های تخصصی مینماید . یکی از دادسرا های تخصصی شهر تهران دادسرای جرائمی پزشکی است . در این دادسرا رسیدگی به جرم های ناشی از قصور پزشکان و شکایات مردمی از این دست رسیدگی میشود

نوشته‌ها

نکاتی درباره جرائم پزشکی

نکاتی درباره جرائم پزشکی , با توجه به تغییر و تحولات قانون مجازات اسلامی اسلامی مسئولیت پزشکان با تغییرات اندکی روبرو گردید فلذا جرائم پزشکی نیز در این خصوص دستخوش تغییر شده است . آنچه بیش از هر چیز محل دقت نظر است آن بوده که جرائم پزشکی مطابق قانون تعزیرات حکومتی ممکن است در […]