محاکم عمومی دادگاه هایی هستند که حق رسیدگی به همه دعاوی و اختلافات را دارند به جز انچه که بر طبق قانون در صلاحیت مرجع دیگری قرار داده شده است. دادگاه های عمومی به تشخیص رئیس قوه قضائیه در مراکز بخش ها،شهرستان ها و نقاط معینی از شهر های بزرگ ایجاد میگردد.در این دادگاه ها سیستم وحدت قاضی حکمفرما ست و با حضور رئیس شعبه یا دارس علی البدل تشکیل میشود .

نوشته‌ها

بهترین وکیل رد مال کلاهبرداری

بهترین وکیل رد مال کلاهبرداری: موضوع این مطلب در خصوص رد مال در پرونده های کلاهبرداری است همان طور که میدانیم برخی از دعاوی و شکایت کیفری همزمان دادگاه ضمن تعیین مجازات,حکم به رد اموال راهم خواهد داد. به عنوان مثال در شکایت مطالبه دیه که در دادسرا مطرح شده و دادگاه ضمن مجازات فرد […]