نوشته‌ها

نکاتی درباره انواع تهدید

نکاتی درباره انواع تهدید

در خصوص مشاوره حقوقی جرم تهدید می‌توان اینطور بیان کرد که این جرم در مواردی بسیار شبیه به جرم توهین می باشد لیکن در مواردی نیز ‌باجرم توهین تفاوت‌های اساسی دارد در ابتدا معنی عبارت تهدید بیان می شود با این توضیح که تهدید ممکن است به شکل گفتار و نوشتار و یا انجام عملی محقق شود و نتیجه آن ایجاد ترس و وحشت به صورت نامشروع و غیر قانونی در طرف مقابل باشد

در جهت بررسی تمام جوانب جرم تهدید می بایست ابتدا عنصر مادی این جرم و سپس عنصر معنوی و یا همان سوءنیت مرتکب سپس عنصر قانونی این جرم را بررسی نماییم و سپس مراحل و روند رسیدگی قضایی را شرح داده و در انتها مدارک و دلایل مورد نیاز در جهت اثبات این جرم را مختصراً ذکر خواهیم کرد.
1- عنصر مادی

مطابق قانون جرم تهدید به هر شکل و به هر نحو محقق می شود فلذا می‌توان گفتار نوشتار اقدام عملی و افعال مختلفی را برای تحقق جرم کافی دانست لیکن این اقدامات و یا افعال باید به گونه‌ای باشد که در مخاطب ایجاد ترس نماید به دیگر سخن عباراتی که از نظر عرفی تهدید تلقی نمی شود قابل مجازات نیست .
2- عنصر معنوی

در خصوص عنصر معنوی جرم تهدید باید بیان کرد مرتکب تهدید می بایست به تهدید آمیز بودن اقدامات خود آگاهی کافی داشته باشد و با این تهدید کسب امتیازی غیر مشروع و غیر قانونی را طلب نماید.
3- عنصر قانونی

در خصوص عنصر قانونی جرم می بایست به قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مراجعه نمود در ماده ۶۶۸ قانون مجازات شخص مرتکب تهدید را از ۳ ماه تا ۲ سال به همراه ۱ تا ۷۴ ضربه شلاق مقرر نموده است باید توجه داشت جرم تهدید نیز مانند جرم توهین قابل گذشت بوده و در صورت جلب رضایت شاکی مطابق قانون پرونده با قرار مربوطه مختومه می گردد.
مراحل رسیدگی

در جهت مشاوره حقوقی جرم تهدید باید بیان کرد نحوه رسیدگی به این جرم نیز مانند بیشتر جرائم نیازمند طرح شکایت در دادسرای عمومی و انقلاب محل وقوع تهدید بوده و پس از ارائه دلایل وقوع جرم مانند شهادت شهود فیلم دوربین مداربسته گزارش پلیس ۱۱۰ و یا متن نامه و یا پیامک های ارسالی احضار متهم را از بازپرس محترم تعقیب درخواست نمود پس از محرز شدن وقوع جرم با احضار متهم قرار تامین کیفری متناسب با جرم مربوطه از متهم اخذ شده و با تفهیم اتهام تحقیقات مبسوط در جهت انتساب جرم به متهم صورت گرفته با اقناع بازپرس در مجرم بودن متهم قرار جلب به دادرسی صادر شده پرونده به نظر دادیار اظهارنظر رسیده و پس از تایید ایشان با کیفرخواست دادستان پرونده به دادگاه کیفری دو ارسال می گردد پس از تعیین مجازات توسط قاضی محترم شعبه متهم ظرف ۲۰ روز می توانند به رای صادره اعتراض نماید البته در صورت صدور حکم برائت ، شاکی و یا نماینده دادستان می‌توانند به این رای اعتراض نموده مرجع رسیدگی کننده به این اعتراض دادگاه تجدید نظر استان خواهد بود.
مدارک مورد نیاز

متقاضی مشاوره حقوقی تهدید باید بدانند دلایل وقوع این جرم باید آنچنان محکم و بدون شک و تردید باشد به گونه‌ای که مقام محترم قضایی بتوانند آن اقدامات را مجرمانه تلقی نماید مدارک مورد نیاز می تواند شامل متن پیام و اقداماتی که از طریق شهادت شهود اثبات می شود باشد برای ثبت شکایت ثبت نام در سامانه ثنا ارائه اوراق شناسایی معتبر به همراه مدارک شناسایی معتبر ضرورری بوده و با اعطای وکالت به وکیل نادری از حمایت حقوقی وکیل پایه یک دادگستری بهره مند خواهید شد .

استرداد لاشه چک

در خصوص مشاوره حقوقی استرداد لاشه چک می بایست در ابتدا مطالبی در خصوص علت استرداد چک مطرح گردد .

همانطور که میدانیم در بسیاری از قرارداد های فی مابین افراد ممکن است یک یا چند فقره چک به عنوان تضمین انجام معامله در اختیار طرف مقابل قرار گیرد و مقرر شود بعد از انجام تعهدات تمامی تضمینات مجدداً عودت گردد .

در برخی موارد ممکن است علیرغم انجام تعهدات طرف مقابل از بازپس دادن اصل چک های موضوع تضمین خودداری نماید و مشخص است در این صورت با توجه به وصف تجریدی بودن اسناد تجاری از جمله چک بیم آن می رود چک به شخص ثالثی تحویل گردد و نام برده با مراجعه به بانک مبلغ چک را مطالبه نماید که در اینصورت شخص موظف است چک را در وجه شخص ثالث کارسازی نماید و سپس به شخصی که چکها در اختیار اون بوده و بر خلاف قرارداد آنرا به دیگری مسترد کرده است مراجعه و جبران خسارت نماید .

حال در جهت جلوگیری از این مشکل بهتر آنست که صادر کننده چکها استرداد لاشه های چکهای در اختیار طرف دیگر را از محکمه مطالبه نماید و دادگاه با بررسی صحت ادعای خواهان حکم به استرداد لاشه چک به نفع صادر کننده آن صادر می نماید .
شباهت با دعاوی دیگر

استرداد لاشه چک یک خواسته حقوقی است و می بایست در قالب دادخواست به طرفیت دارنده چک مطرح گردد و این امر از جهاتی به جرم خیانت در امانت شباهت دارد لیکن وجه تمایز دادخواست استرداد لاشه چک با جرم خیانت در امانت در این است که در رسیدگی به جرم خیانت در امانت سوء نیت مرتکب نیاز بوده و وصف امانت سپردن مال می بایست بوسیله رسید امانی و یا قراردادی در این خصوص به اثبات برسد به عبارتی شخصی که در امانت خیانت نموده می بایست کتباً به در اختیار داشتن اموال به رسم امانت اقرار نموده باشد .

البته باید توجه داشت ، الزام به ارائه امانت نامه در هیچ جای قانون ذکر نشده لیکن مراجع تحقیق صرف امانی بودن ید طرف مقابل (مانند وکیل و مستعیر و… ) و خودداری از استرداد مال را دلیل بر تحقق جرم خیانت در امانت ندانسته اند و علت آن نیز همان اختلاف در اصل تصور امانت بودن یا مالکانه بودن تصرف طرف مقابل است در جهت تبیین ساده تر موضوع مثالی ذکر میشود :

فرض کنیم حسن خودروی خود را بدون هیچ گونه رسید به علی که دوست او می باشد جهت استفاده عروسی قرض میدهد و فردای شب عروسی علی با خودرو به مسافرتی یکماهه می رود در این صورت چند موضوع مطرح می شود که خیانت در امانت بودن و یا نبودن موضوع را به چالش خواهد کشید .

در علم حقوق به این عمل عقد عاریه می گویند به عبارتی شخص اذن استفاده از منافع مال خود را به غیر می دهد .
ادعای عاریه دادن خودرو فقط برای یک شب ادعای حسن است و علی آنرا نمی پذیرد .
هیچ رسید و یا دلیل قطعی موجود نیست که نشان دهد ید گیرنده خودرو امانت بوده آن صرفاً برای یک شب .

نتیجه مشخص است مقام محترم تعقیب (بازپرس و یا دادیار) در دادسرا وظیفه ای در اثبات نوع عقد (عاریه ، اجاره و یا بیع ) نداشته از طرفی صرف ادعای شاکی مبنی بر امانت نیز دلیل بر مجرمانه بودن اقدامات شاکی تلقی نمی شود در این موارد شکایت کیفری محکوم به رد می باشد.

حال همین مثال در خصوص لاشه چک نیز مصداق دارد به صرف استفاده از چکهای معامله فسخ شده جرم خیانت در امانت محقق نخواهد شد ، چرا که ممکن است شخصی که از چکها استفاده نموده مدعی آن شود که معامله همچنان به قوت خود باقی است و ادعای فسخ معامله ادعایی بی اساس و پوچ است در این فرض این دادگاه عمومی و حقوقی است که می بایست تحقق فسخ را تایید نموده و حکم به استرداد لاشه چک های موضوع ثمن معامله و یا تضمین معامله را صادر نماید .
روند رسیدگی

در جهت ثبت دادخواست استرداد لاشه چک لازم است مدارک و مستندات دال بر وجود چک در ید خوانده دعوی تهیه و ارائه گردد و از طرفی با توجه به این امر که چک سند تجاری است و یکی از اوصاف اساسی اسناد تجاری وصف تجریدی بودن آن می باشد ارائه دلیل و مستندات کافی مبنی بر این امر که استفاده از چک توسط خوانده فاقد وجاهت قانونی است ضروری می باشد .

باید توجه داشت استرداد لاشه چک هر چند در ظاهر دعوایی غیر مالی بنظر می رسد لیکن در عمل ممکن است از لحاظ ماهیتی مورد اعتراض خوانده قرار گیرد فلذا با صدور حکم استرداد آن مبلغ مندرج بر روی چک از دارایی های خوانده کسر می گردد فلذا دعوی مربوطه از جمله دعاوی مالی قلمداد میگردد و پرداخت 5/2 درصد خواسته تا سقف بیست میلیون و مازاد بر آن 5/3 درصد ضروری است و مطابق قانون شوراهای حل اختلاف دعاوی زیر مبلغ بیست میلیون تومان در شورای حل اختلاف مطرح و دعاوی بالاتر از آن در دادگاه عمومی و حقوقی طرح خواهد شد .
مدارک مورد نیاز

همان طور که در مقالات دعاوی حقوقی دیگر مطرح گردیده با توجه به فعال بودن سامانه الکترونیکی ثبت دادخواست کلیه دادخواست های حقوقی از طریق دفاتر مربوط در این خصوص به محاکم دادگستری ارسال می گردد و ازین طریق مراجعه عمومی به دادگستری کاهش چشمگیر یافته لیکن همچنان حجم پرونده های مطروحه در دادگاه بسیار زیاد بوده و عملاً حضور دفاتر خدمات قضایی ثبت دادخواست را ساده تر نموده لیکن ایراد اصلی طرح دعاوی متعدد و طولانی بودن دادرسی همچنان باقی است .

در انتها توصیه میشود قبل از هر چیز با وکیل متخصص در این زمینه مشورت نموده و با علم و اطلاع کافی از حقوق قانونی خود اقدام نمایید.