دفاتر رسمی به مجموعه ای اطلاق می شود که وظیفه ثبت برخی اقدامات از جمله نقل و انتقالات املاک ، ازدواج و طلاق و.. را برعهده داشته و زیر نظر قوه قضاییه فعالیت می نمایند و هر چند سر دفتران این مجموعه ها کارمند دولت محسوب نمی شوند لیکن اسناد صادره در آن دفاتر سند رسمی محسوب شده و مورد اعتبار دولت و حاکمیت می باشد .

نوشته‌ها

نکاتی درباره طلاق توافقی

نکاتی درباره طلاق توافقی : در خصوص مشاوره حقوقی طلاق توافقی باید اینطور بیان نمود این نوع از طلاق به عنوان شایع ترین نوع طلاق در محاکم شناخته می شود چرا که طرفین خارج از دادگاه در خصوص کلیه شرایط و روابط مالی خود از جمله مهریه نفقه اجرت المثل و جهیزیه به صورت کامل […]