دوایر اجرای ثبت به اداراتی گفته می شود که زیرمجموعه اداره ثبت بوده و اسناد لازم الاجرای مقرر در قانون از آن طریق قابل وصول می باشد

نوشته‌ها

نکاتی درباره مطالبه وجه سفته

در خصوص مشاوره حقوقی مطالبه وجه سفته در ابتدا ویژگی های سفته بیان می‌شود همانطور که در مشاوره حقوقی مطالبه وجه چک بیان گردید سفته جزء اسناد تجاری محسوب میشود فلذا تمام ویژگی های اسناد تجاری در خصوص سفته نیز جاری خواهد بود . واخواست سفته سفته برخلاف چک که گواهی عدم پرداخت صادره از […]