به دِین ها و بدهی هایی که فرد در زمان زنده بودن نسبت به شخصی داشته است گفته می شود و این دیون پس از مرگ نیز به جا می مانند و به افرادی که ارث فرد فوت شده به آنها تعلق می گیرد منتقل می شود و موظف به پرداخت آنها هستند

نوشته‌ها

نکاتی درباره رد ترکه

نکاتی درباره رد ترکه نکاتی درباره رد ترکه :قبل از ورود به بحث رد ترکه می بایست مشخص نماییم رد ترکه ، چه مزیت و فایده ای میتواند داشته باشد در این خصوص باید به قانون امور حسبی مراجعه کنیم . در شرع اسلام کلیه دارایی فرد پس از مرگ به ورثه او منتقل می […]