به رابطه ی جنسی صورت گرفته میان زن و مرد بدون وجود رابطه ی ازدواج میان آنها زنا گفته می شود که موارد متعدد زیادی درباره ی این موضوع میان حقوقدانان مطرح می باشد

نوشته‌ها

وکیل ارث

وکیل ارث وکیل ارث ارث در معنای حقوقی به معنی انتقال قهری(جبری وبدون اختیار) اموال و دارایی های فردی است که فوت شده به وراث وبازماندگان او که با توجه به میزان نزدیکی و دوری از شخص متوفی سهم هر یک تعیین میگردد . ارث بری قواعدی است که در شرع مقدس اسلام آمده و […]

لعان

لعان را به مراسمی که در آن زن و شوهر به یکدیگر لعنت می‌فرستند می‌گویند، در این مراسم، شوهر براساس سوگندهای خاص، بیان می‌کند که همسرش کار زنا را انجام داده و همسرش نیز با سوگندهای خاص خود که شبیه سوگندهای شوهرش است، اتهامات شوهر را رد می‌کند. زمانی که این چنین مراسمی به پایان […]