قانونگذار به منظور نظم دهی به امور املاک و مصون ماندن انها از هرگونه تعرض ثبت املاک را اجباری میداند ، که ثبت انها نیازمند رعایت یکسری تشریفات است از جمله دریافت سند رسمی مالکیت که مانند شناسنامه ملک است.در ابتدا اسناد به شکل سند منگوله دار ارائه میشد ولی از سال 1390 اسناد تک برگ جایگزین شدند که به صورت الکترونیکی صادر میشوند و دارای مزایای بسیار زیادی از جمله داشتن بارکد امنیتی،دقت بالاتر و جلوگیری از بروز اشتباهات ثبتی است .

نوشته‌ها

نکاتی درباره الزام به اخذ صورتمجلس تفکیکی

نکاتی درباره الزام به اخذ صورتمجلس تفکیکی : صورتمجلس تفکیکی مطابق قانون ثبت،صورتجلسه ای است که توسط کارشناس اداره ثبت اسناد و املاک منطقه ی مربوطه تنظیم میگردد.طی این صورتمجلس حدود املاک مشخص و تقسیمات در واحد های ساختمانی معین خواهد شد.حتی در صورتمجلس نحوه تقسیم مشاعات ساختمان نیز تعیین میگردد. این دعاوی در مواردی […]

نکاتی درباره الزام به اخذ پایانکار ساختمان

الزام به اخذ پایانکار ساختمان در زیر مجموعه مشاوره حقوقی املاک قرار میگیرد. طرح دادخواست حقوقی الزام به اخذ پایانکار ساختمان زمانی قابل طرح است که فرد ملکی را به صورت پیش فروش خریداری میکند در حالی که مراحل ساختمانی آن هنوز به اتمام نرسیده است . سازنده طبق جواز ساختمانی (پروانه ساخت) که دریافت […]