سند لازم الاجرا به اسنادی لازم الاجرا گفته می‌شود که امکان وصول آن از طریق دوایر اجرای ثبت اثر باشد باید توجه داشت الزاماً تمامی اسناد رسمی اسناد لازم الاجرا نبوده و ممکن است سند رسمی فاقد وصف اجرایی باشد مانند شناسنامه که یک سند رسمی است ولی قابلیت اجرایی ندارد از طرفی ممکن است سند عادی باشد ولی قابلیت لازم الاجرا بودن را داشته باشد مانند چک مطابق قانون برخی از اسناد لازم الاجرا عبارتند از مهریه و قبوض اقساطی آن چک به شرط آنکه امضای زیلان مربوط به دارنده حساب جاری باشد و تطابق امضا به تایید بانک برسد اظهارنامه مطالبه شارژ ساختمان از طرف مدیر عامل مجتمع ساختمانی قراردادهای تنظیمی در بانک در جهت اعطای تسهیلات مطابق ماده ۱۵ قانون بانکداری بدون ربا مبالغ پرداختی توسط شرکت های بیمه که طی اظهارنامه از مقصر حادثه مطالبه می شود مطابق قانون جدید بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه.

نوشته‌ها

نکاتی درباره مطالبه وجه سفته

در خصوص مشاوره حقوقی مطالبه وجه سفته در ابتدا ویژگی های سفته بیان می‌شود همانطور که در مشاوره حقوقی مطالبه وجه چک بیان گردید سفته جزء اسناد تجاری محسوب میشود فلذا تمام ویژگی های اسناد تجاری در خصوص سفته نیز جاری خواهد بود . واخواست سفته سفته برخلاف چک که گواهی عدم پرداخت صادره از […]