مطابق قانون مدنی و قانون آیین دادرسی مدنی ادله اثبات دعوی مشخص شده است از جمله آن ادله شهادت شهود است که هم در دعاوی کیفری و هم در دعاوی حقوقی می تواند مورد استناد طرفین قرار گیرد البته باید توجه داشت در برخی از موارد قانون حد نصاب مشخصی را برای شهادت در نظر گرفته است به عنوان مثال در دعاوی اصل نکاح حداقل میزان شهود 2 شاهد مرد است و یا در جهت اثبات اعسار و عدم توانایی مالی مرد حد اقل نصاب 2 شاهد مرد است .

نوشته‌ها

وکیل قصاص

وکیل قصاص قصاص چیست ؟ قصاص در لغت به معنای تلافی ، پیگیری کردن اثر چیزی و مجازات و…. آمده است. اما در اصطلاح حقوقی منظور از قصاص جبران و تلافی جنایتی است که بر مجنی علیه وارد شده به طوری که اثر جنایت عیناً بر جانی اعمال می شود. نکته : قصاص جنایت قطع، […]