مطابق قانون مدنی و قانون آیین دادرسی مدنی ادله اثبات دعوی مشخص شده است از جمله آن ادله شهادت شهود است که هم در دعاوی کیفری و هم در دعاوی حقوقی می تواند مورد استناد طرفین قرار گیرد البته باید توجه داشت در برخی از موارد قانون حد نصاب مشخصی را برای شهادت در نظر گرفته است به عنوان مثال در دعاوی اصل نکاح حداقل میزان شهود 2 شاهد مرد است و یا در جهت اثبات اعسار و عدم توانایی مالی مرد حد اقل نصاب 2 شاهد مرد است .

نوشته‌ها

وکیل قصاص

وکیل قصاص قصاص چیست ؟ قصاص در لغت به معنای تلافی ، پیگیری کردن اثر چیزی و مجازات و…. آمده است. اما در اصطلاح حقوقی منظور از قصاص جبران و تلافی جنایتی است که بر مجنی علیه وارد شده به طوری که اثر جنایت عیناً بر جانی اعمال می شود. نکته : قصاص جنایت قطع، […]

شهادت خویشاوندان

شهادت خویشاوندان همواره پرسشی که ذهن عموم را به خود معطوف کرده این است که آیا شهادت بستگان و خویشاوندان در محاکم قضایی پذیرفته می‌شود یا خیر به عنوان مثال آیا شخصی می تواند به حمایت از برادر خود در محکمه حاضر شود و اقدام به شهادت به نفع او کند؟. پاسخ به این سوال […]

وکیل اعاده دادرسی حقوقی

اعاده دادرسی حقوقی: در زندگی پر مشغله و پرتکاپوی بشر امروزی ، دادرسی عادلانه یکی از حقوق افراد بوده که مورد تاکید جامعه بین المللی بوده که در تمامی جوامع پیشرفته قابل مشاهده می باشد. به علت اهمیت بالای این موضوع و نظر به اهمیت و جایگاه قاضی در حل و حکم دهی به دادخواست […]

وکیل زنا

زنا چیست؟ زنا یکی از جرایم منافی عفت است که در اسلام حرام شمرده شده است برای اینکه عملی زنا محسوب شود شرایط خاصی لازم به تحقق است: 1.ابتدا اینکه بین زن و مرد نباید رابطه زن و شوهری وجود داشته باشد 2.سپس شرط لازم دخول آلت مرد در آلت زن به اندازه ختنه گاه […]