گواهی عدم امکان سازش زمانی صادر می شود که طلاق توافقی و یا طلاق به درخواست زوج باشد که اعتبار آن برابر قانون حمایت خانواده 3 ماه می باشد .

نوشته‌ها

نکاتی درباره طلاق توافقی

نکاتی درباره طلاق توافقی : در خصوص مشاوره حقوقی طلاق توافقی باید اینطور بیان نمود این نوع از طلاق به عنوان شایع ترین نوع طلاق در محاکم شناخته می شود چرا که طرفین خارج از دادگاه در خصوص کلیه شرایط و روابط مالی خود از جمله مهریه نفقه اجرت المثل و جهیزیه به صورت کامل […]