در قانون مدنی عقود از جهت نحوه انحلال به 2 دسته تقسیم میشوند و آن دسته که بعد از ایجاد با اراده یکی از طرفین منحل نمی شود عقد لازم است .

در طرف دیگر عقد جایز قرار داد این عقد به راحتی با اراده یکی از طرفین منحل می گردد و این امر نیازمند هیچ پیش شرط و مقدمه ای نیست .

ما در علم حقوق می بایست بدانیم که اصل بر آن است که تمامی عقود لازم هستند .

به عبارت دیگر به محض انعقاد عقد هیچ یک از طرفین حق بر هم زدن انرا ندارند مگر اثبات شود عقد جایز است .

مباحث در خصوص عقود لازم و جایز بسیار است که در صورت تمایل به کسب اطلاعات بیشتر می توانید به مقاله مربوط به انواع عقد از نظر قانون مدنی مراجعه نمایید .

دقت داشته باشید که عقود لازم در صورتی قابل فسخ است که این حق برای طرفین در نظر گرفته شده باشد .

نوشته‌ها

نکاتی درباره وکالت بلاعزل

در مقاله حاضر سعی بر آن داشته ایم تا ویژگی های وکالت بلاعزل را مطرح نموده و شرایط و چگونگی از بین بردن وکالت بلاعزل را بیان نماییم . نکاتی درباره وکالت بلاعزل وکالت بلاعزل سندی است که در دفترخانه اسناد رسمی تنظیم شده وطی آن وکیل اختیاراتی را از موکل خود دریافت می‌کنند و […]