قاضی شخصی است که از طرف رییس قوه قضاییه که به عنوان بالاترین سمت قضایی شناخته می شود ، مامور به قضاوت در پرونده های حقوقی و کیفری افراد می شود لازم به ذکر است برابر قانون اساسی رییس قوه قضاییه نیز اختیارات خود را با تفویض از رهبری به عنوان ولی فقیه ، به دست می آورد. قاضی در اصطلاح اعم است از بازپرس و دادیار در دادسرا و رییس شعبات دادگاه های عمومی و حقوقی و دادرس رسیدگی کننده به پرونده .

نوشته‌ها

شهادت خویشاوندان

شهادت خویشاوندان همواره پرسشی که ذهن عموم را به خود معطوف کرده این است که آیا شهادت بستگان و خویشاوندان در محاکم قضایی پذیرفته می‌شود یا خیر به عنوان مثال آیا شخصی می تواند به حمایت از برادر خود در محکمه حاضر شود و اقدام به شهادت به نفع او کند؟. پاسخ به این سوال […]

علم قاضی

علم قاضی : در علم حقوق ادله اثبات محدود می باشد و الیته در خصوص پرونده های حقوقی و پرونده های کیفری نیز ادله اثبات تا حدودی با یکدیگر متفاوت است . در دعاوی حقوقی که با کمک وکیل حقوقی انجام می گیرد ، ادله اثبات عبارتند از شهادت شهود ، اقرار ، قسم ، […]