قصد در قانون مدنی و در قانون مجازات متفاوت است در قانون مدنی قصد اراده افراد در انجام معامله است که با امضا نوشته و اسناد متبلور می شود و نظام حقوقی ایران اراده باطنی را ملاک اصلی قرار می دهد لیکن در قانون مجازات قصد همان سوء نیت مجرمانه افراد در انجام جرم می باشد و در صورت عدم وجود سوء نیت اعمال مجازات مرتکب نا ممکن است .

نوشته‌ها

نکاتی درباره توهین

در خصوص مشاوره حقوقی توهین در ابتدا باید معنی کلمه توهین را بیان نماییم توهین در لغت به معنی سبک کردن و خوار کردن بیان شده است ولی باید در خصوص جرم توهین قائل به تفکیک بود چرا که در شرع عنوانِ مجرمان مشابه توهین که دارای مجازات حدی میباشد مشخص شده است که به […]