“تقصیر” و “قصور” دو کلمه ای هستند که در مقابل هم قرار میگیرند.قصور در معنای لغوی به معنای “کوتاهی کردن” است.کوتاهی کردن در وظیفه ای که قانونگذار بر عهده کسی قرار داده است.قصور از نوع عمد نیست،بر خلاف تقصیر.سازمان نظام پزشکی در زمینه برخورد با قصور،یک تشکیلات دادرسی دارد.و برای بررسی این موضوع کارشناسی انتخاب میگردد و در صورت اثبات قصور یک پزشک یا پرستار در صدد جبران بر می اید.همچنین دادسراهای انتظامی و هیات های بذوی،تجدید نظر و عالی انتظامی نظام پزشکی نیز مسئول رسیدگی به مساغئل قصور و خطای پزشکان هستند.قصور پزشکی نیز در حوزه جرائم پزشکی قرار میگیرد.

نوشته‌ها

مشاوره حقوقی جرائم پزشکی

مشاوره حقوقی جرائم پزشکی : در برخی مواقع ممکن است پزشکان و متخصصان مرتکب اشتباه و خطای در رابطه با فعالیت درمانی و تشخیصی برای بیماران خود شوند،که در ا ین صورت در حوزه جرائم پزشکی قرار میگیرند. مشاوره حقوقی جرائم پزشکی مصادیق جرائم پزشکی عبارتند از :عدم پذیرش بیماران اورژانسی،ارائه داروهای مشابه به جای […]

نکاتی درباره جرائم پزشکی

نکاتی درباره جرائم پزشکی , با توجه به تغییر و تحولات قانون مجازات اسلامی اسلامی مسئولیت پزشکان با تغییرات اندکی روبرو گردید فلذا جرائم پزشکی نیز در این خصوص دستخوش تغییر شده است . آنچه بیش از هر چیز محل دقت نظر است آن بوده که جرائم پزشکی مطابق قانون تعزیرات حکومتی ممکن است در […]