نوشته‌ها

وکیل مالیات بر ارزش افزوده

مالیات بر ارزش افزوده: امروزه یکی از مباحث مهم مالیاتی در خصوص مالیات بر ارزش افزوده میباشد که مورد بحث حقوق دانان و اقتصاد دانان جامعه نیز هست . برای درک بهتر مالیات بر ارزش افزوده در نضام حقوقی و اقتصادی ایران ابتدا لازم است مفهوم مالیات بر ازرش افزوده را به خوبی درک کنیم […]

مشاوره حقوقی مالیات بر ارث

توضیح اینکه مطالب این مقاله صرفا درمورد مشاوره حقوقی مالیات بر ارث متوفیانی که تاریخ فوت آنها 1395/1/1 وبعد ازآن می باشد ونسبت به متوفیان قبل از این تاریخ براساس قوانین سال 1394 محاسبه میگردد. آشنایی با قانون و مقررات مالیات بر ارث     مالیات برارث شامل اموال و دارایی‌هایی که در نتیجه فوت شخص اعم […]

مالیات بر ارث

مالیات بر ارث یکی از انواع مالیات های مستقیمی می باشد که دولت از افراد دریافت مینماید که به شرح زیر است: مالیات بر ارث چیست ؟ هر گاه فردی فوت نماید و ورثه داشته باشد، وراث باید ابتدا  درخواست انحصار وراثت کنند و همچنین باید به مدت حداکثر یک سال از تاریخ فوت، به […]