نوشته‌ها

وکیل قتل

وکیل قتل برای اینکه بتوان مفهوم وکیل قتل رابه خوبی درک کدر بهتر است ابدا مفهوم قتل و انواع آن را به خوبی شرح داد. قتل: قتل یا آدم‌کشی به کشتن انسانی توسط انسانی دیگر گفته می‌شود. اگر این کشتار با نیت قبلی صورت گرفته باشد قتل عمد است. قتل شبه عمد یک درجه خفیف‌تر […]