مالکیت در اپارتمان ها به دو بخش مالکیت بر قسمت های اختصاصی و مالکیت بر مشاعات یا همان قسمت های مشترک تقسیم میگردد.اصولا بخش هایی از اپارتمان را که در سند مالک خاصی برای ان قید نشده است و همه ساکنین به طور مشترک از ان استفاده میکنند ،مشاعات گویند.مانند : پشت بام، درب ورودی،اسانسور،ورودی پارکینگ،پله ها و..

مشاعات ساختمان ها غیر قابل انتقال است و هر مالک به نسبت مالکیت خود ومساحت اپارتمانش در ان به صورت مشترک و مشاعی سهیم است.

نوشته‌ها

نکاتی درباره الزام به اخذ صورتمجلس تفکیکی

نکاتی درباره الزام به اخذ صورتمجلس تفکیکی : صورتمجلس تفکیکی مطابق قانون ثبت،صورتجلسه ای است که توسط کارشناس اداره ثبت اسناد و املاک منطقه ی مربوطه تنظیم میگردد.طی این صورتمجلس حدود املاک مشخص و تقسیمات در واحد های ساختمانی معین خواهد شد.حتی در صورتمجلس نحوه تقسیم مشاعات ساختمان نیز تعیین میگردد. این دعاوی در مواردی […]