نوشته‌ها

وضعیت هدایا در دوران نامزدی در صورت طلاق

وضعیت هدایا در دوران نامزدی : در ابتدا لازم است بدانیم که نامزدی عرفی با نامزدی حقوقی به یک معنا نیست بدین صورت که بعضاً در عرف از فاصله بین عقد و عروسی را دوران نامزدی گویند اما در قانون از فاصله بین خواستگاری تا عقد را دوران نامزدی می گویند حال آنکه در فاصله […]

نکاتی درباره نامزدی و مطالبه هدایای نامزدی

نکاتی درباره نامزدی و مطالبه هدایای نامزدی : با توجه به فرهنگ ایرانیان قبل از جاری نمودن صیغه عقد نکاح زوجین مدتی را به عنوان نشان شده و یا نامزدی با یکدیگر مراوده می نمایند تا نسبت به یکدیگر و خانواده هایشان شناخت کافی و لازم را به دست بیاورند . در اصطلاح عرف نامزدی […]