وسایل نقلیه موتوری به وسیله چرخ داری گفته میشود که بر روی ریل حرکت نمیکند که شامل خودرو ها اعم از وانت و سواری واتوبوس های کوچک،وسایل نقلیه باری،موتور سیکلت ها،ماشین الات کشاورزی،قایق دریانوردی،ماهیگیری ،لنج باری و…

نوشته‌ها

نکاتی درباره ایراد صدمه بدنی غیر عمدی بر اثر تصادف رانندگی

نکاتی درباره ایراد صدمه بدنی غیر عمدی بر اثر تصادف رانندگی : گردشکار متهم به اتهام فوق تحت تعقیب واقع گردیده پرونده امر به دادگاه ارسال پس از تشریفات قانونی و احضار طرفین در وقت مقرر دادگاه به تصدی امضاء کننده زیر تشکیل است با عنایت به محتویات پرونده ختم رسیدگی و به شرح زیر […]