نوشته‌ها

وکیل رجوع ازهبه

وکیل رجوع از هبه عقد هبه چیست؟ به موجب م۷۹۵ق مدنی(هبه عقدی است که به موجب آن یک نفر مالی را مجانی به کسی دیگر تملیک می کند.)در حقیقت هبه عنوان قانونی هدیه می باشد.در مواقعی که شخصی مالی را به دیگری هدیه می‌دهد قالب و چارچوب این اقدام از منظر حقوقی هبه تلقی میگردد. […]