واخواست به معنی آن است که دارنده در تاریخ سررسید ابلاغیه ای به صادر کننده ارسال می‌کند و طی آن مطالبه وجه سفته را رسما و قانون اعلام می‌کند هزینه انجام واخواست دو درصد مبلغ سفته میباشد.

نوشته‌ها

نکاتی درباره مطالبه وجه سفته

در خصوص مشاوره حقوقی مطالبه وجه سفته در ابتدا ویژگی های سفته بیان می‌شود همانطور که در مشاوره حقوقی مطالبه وجه چک بیان گردید سفته جزء اسناد تجاری محسوب میشود فلذا تمام ویژگی های اسناد تجاری در خصوص سفته نیز جاری خواهد بود . واخواست سفته سفته برخلاف چک که گواهی عدم پرداخت صادره از […]