وراثت به معنی آن است که بعد فوت اشخاص دارایی ایشان به وراث منتقل می شود و این انتقال به علت وجود رابطه وراثتی است البته لازم به ذکر است دارایی افراد تنها شامل اموال ایشان نبوده بلکه دیون متوفی نیز جز دارایی های ایشان محسوب می گردد .

نوشته‌ها

نکاتی درباره رد ترکه

نکاتی درباره رد ترکه نکاتی درباره رد ترکه :قبل از ورود به بحث رد ترکه می بایست مشخص نماییم رد ترکه ، چه مزیت و فایده ای میتواند داشته باشد در این خصوص باید به قانون امور حسبی مراجعه کنیم . در شرع اسلام کلیه دارایی فرد پس از مرگ به ورثه او منتقل می […]

وکیل ارث

وکیل ارث وکیل ارث ارث در معنای حقوقی به معنی انتقال قهری(جبری وبدون اختیار) اموال و دارایی های فردی است که فوت شده به وراث وبازماندگان او که با توجه به میزان نزدیکی و دوری از شخص متوفی سهم هر یک تعیین میگردد . ارث بری قواعدی است که در شرع مقدس اسلام آمده و […]