وسیله نقلیه به وسیله ای گفته میشود که برای ترابری افراد و بار طراحی شده است که شامل گاری ،دوچرخه ،وسیله موتوری،ترابری ریلی،شناور،وسایل نقلیه ابی و خاکی و هواگرد میشود. در کل وسایل نقلیه در سه دسته ی هوایی، زمینی و دریایی است.

نوشته‌ها

نکاتی درباره ایراد صدمه بدنی غیر عمدی بر اثر تصادف رانندگی

نکاتی درباره ایراد صدمه بدنی غیر عمدی بر اثر تصادف رانندگی : گردشکار متهم به اتهام فوق تحت تعقیب واقع گردیده پرونده امر به دادگاه ارسال پس از تشریفات قانونی و احضار طرفین در وقت مقرر دادگاه به تصدی امضاء کننده زیر تشکیل است با عنایت به محتویات پرونده ختم رسیدگی و به شرح زیر […]