گاهی میان زن و مرد صحبت هایی درباره ی آینده و تصمیماتی که می خواهند در آینده بگیرند زده می شود و اگر درباره ی ازدواجشان باشد به آن وعده ی ازدواج گفته می شود

نوشته‌ها

نکاتی درباره نامزدی و مطالبه هدایای نامزدی

نکاتی درباره نامزدی و مطالبه هدایای نامزدی : با توجه به فرهنگ ایرانیان قبل از جاری نمودن صیغه عقد نکاح زوجین مدتی را به عنوان نشان شده و یا نامزدی با یکدیگر مراوده می نمایند تا نسبت به یکدیگر و خانواده هایشان شناخت کافی و لازم را به دست بیاورند . در اصطلاح عرف نامزدی […]