پایانکار

 

پایانکار همواره از مدارک بسیار قابل توجه و مهم در موضوع املاک تازه ساخت بوده و به عنوان گواهی ای از طرف شهرداری برای سلامت و استاندارد بودن ملک به شمار می رود

همانگونه که وجود سند برای احراز مالکیت و انجام خرید و فروش الزامی است، برای گرفتن سند نیز وجود مدرک پایانکار برای بنا الزامی است و هرگونه عدم وجود و یا عدم رویت پایانکار به منزله ی وجود نقص در سازه به شمار می رود

 

نوشته‌ها

وکیل تغییر کاربری اراضی

همانطور که میدانیم زمین دارای وسعت محدودی بوده و هرگز بر میزان آن افزوده نمی شود فلذا هر چه جمعیت کره زمین رو به افزایش باشد تقاضا برای دریافت زمین نیز بیشتر می شود . به دیگر سخن از زبان علم اقتصاد خاک و زمین منبعی از عرضه ثابت و محدود است اما تقاضا برای […]

وکیل ماده 100 شهرداری

ماده 100 شهر داری کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری یکی از مواد قانون شهرداری هاست که مربوط به تخلفات ساختمانی و عواقب و جریمه‌های اینگونه تخلفات(نوسازی و تعمیرات) است. طبق این ماده مالکین اراضی و املاک باید قبل از هرگونه عمل عمرانی مانند نوسازی و تعمیرات، تفکیک اراضی و شروع ساخت از شهرداری پروانه ساخت دریافت […]