پرداخت دیون

 

پرداخت دیون انجام تعهدی است که موضوع تعهد آن دین می باشد واین اقدام از موارد سقوط تعهد بوده و موجبات بری الذمه شدن مدیون را فراهم می آورد.

نوشته‌ها

مشاوره حقوقی طلاق به درخواست زوج

در خصوص مشاوره حقوقی طلاق به درخواست زوج می توان اینطور بیان نمود با توجه به شرع مقدس طلاق در اختیار مرد بوده و حق آن مختص به زوج می باشد هر زمان می‌توانند از حق خود استفاده و از قید زوجیت خارج شود لیکن این امر بدین معنی نیست که زوجه هیچ حق و […]