پولشویی

 

به هرگونه تبدیل مال غیر مجاز به مال مجاز و مشروع ، پولشویی گفته میشود

در فرآیند پولشویی، پول بدست آمده از روش های غیر مجاز تبدیل به پول مجاز شده و بدین گونه به اصطلاح (پول شسته شده) وارد جامعه می شود

در بعضی از جوامع پولشویی را مبهم کردن منابع در آمدی دولت می دانند

در تمامی جوامع جرم پولشویی دارای مجازات های قابل توجه و سنگینی است و  بسته به ابعاد مسئله ، مجازات آن نیز متفاوت خواهد بود.

نوشته‌ها

رای دادگاه در خصوص پولشویی

رای دادگاه در خصوص پولشویی همانطور که در عنوان مشاوره این جرم بیان گردید پولشویی در عمل به مجموعه اقداماتی گفته می شود که مبالغ تحصیل شده از جرم را به نحوی از پیگیری قضایی خارج می نماید به عبارتی پولشویی عملکردی ماهرانه است که از طریق آن امکان ردیابی مبلغ بدست آمده از جرم […]