نوشته‌ها

نکاتی درباره مشاوره حقوقی اجرت المثل

نکاتی درباره اجرت المثل , در خصوص مشاوره حقوقی اجرت المثل می بایست در ابتدا معنی ساده اجرت المثل بیان شود مطابق قانون اجرت به معنای ارزش و دستمزد می باشد مثل هم به معنای همانند و موضوعی مشابه معنی خواهد شد که جمع این دو کلمه به بیان ساده دستمزد انجام مشابه این عمل […]