کارشناس به فردی اطلاق میشود که از طریق اموزش و تمرین در یک حوزه خاص مدرک کارشناسی گرفته است ودر واقع شخصی است که به مناسبت علم یا شغل یا کسب ،دارای معلومات و تشخیص لازم باشد. به طور مثال کارشناس حقوقی شخصی است که دارای مدرک لیسانس در رشته حقوق است و به عبارتی دیگر شغلی است که متصدیان انها انجام امور حقوقی از قبیل تهیه و تنظیم لوایح، ایین نامه ها ،قرار داد ها و..را عهده دار میباشند.

نوشته‌ها

نکاتی درباره الزام به اخذ صورتمجلس تفکیکی

نکاتی درباره الزام به اخذ صورتمجلس تفکیکی : صورتمجلس تفکیکی مطابق قانون ثبت،صورتجلسه ای است که توسط کارشناس اداره ثبت اسناد و املاک منطقه ی مربوطه تنظیم میگردد.طی این صورتمجلس حدود املاک مشخص و تقسیمات در واحد های ساختمانی معین خواهد شد.حتی در صورتمجلس نحوه تقسیم مشاعات ساختمان نیز تعیین میگردد. این دعاوی در مواردی […]