نوشته‌ها

مسئولیت مجرمین در رد مال کلاهبرداری

مسئولیت مجرمین در رد مال کلاهبرداری : موضوع مطلبی که اکنون مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد در خصوص مسئولیت مجرمین در رد مال است درهمانطور که مستحضرید در مطالب قبلی در خصوص رد مال و انواع استرداد آن بحث نمودیم اکنون مبحثی که مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرید مسئولیت شرکای جرم است. در […]

شرایط فسخ اسقاط کافه خیارات

فسخ اسقاط کافه خیارات : ما در مطلب قبلی در مورد عبارت اسقاط کافه خیارات بحث کردیم اسقاط کافه خیارات یعنی از بین بردن اختیار فسخ معامله . نکته قابل توجهی که در این مطلب باقیست این است که اگر شما خودرویی را خریداری کنید ولی متوجه نشوید که این خودرو ایراد اساسی دارد یا […]