کمیسیون پزشکی متشکل از پزشکان متخصص ومتبهر با سابقه چندین ساله بوده که نسبت به قصورات پزشکان اعلام نظر میکند .کمیسیون پزشکی ممکن است تا هیئت های هفت نفره نیز تشکیل گردد و نتیجتا نظر اکثریت اعضاء به عنوان نظریه کمیسیون پزشکی به محکمه ارائه خواهد شد بدیهی است در مواردی که تقصر پزشک ناشی از عدم رعایت اصول و قوائد پزشکی باشد ایشان بنابر حکم دادگاه ملزم به جبران خسارت و پرداخت دیه خواهد بود برای اطلاعات بیشتر میتوانید به صفحه مشاوره حقوقی مربوطه مراجعه کنید

نوشته‌ها

نکاتی درباره جرائم پزشکی

نکاتی درباره جرائم پزشکی , با توجه به تغییر و تحولات قانون مجازات اسلامی اسلامی مسئولیت پزشکان با تغییرات اندکی روبرو گردید فلذا جرائم پزشکی نیز در این خصوص دستخوش تغییر شده است . آنچه بیش از هر چیز محل دقت نظر است آن بوده که جرائم پزشکی مطابق قانون تعزیرات حکومتی ممکن است در […]