مشاوره کیفری : همانطور که مشخص است کیفر به معنی مجازات تلقی میگردد فلذا آنچه از معنای لغوی به ذهن متبادر میگردد مشاوره تخصصی وکیل در زمینه های پرونده های کیفری می باشد.
در سال 1392 قانون مجازات اسلامی و سال 1394 قانون آیین دادرسی کیفری تغییر نمود به ترتیبی که در مواردی ساختار های سیستم نظام کیفری نیز دستخوش تغییر قرار گرفت بدیهی است با توجه به این تحوالات اخیر مشاور امور کیفری می بایست از تسلط کافی در قوانین اخیر التصویب بهره مند بوده و ظرافت های عملی پرونده های کیفری را نیز تجربه کرده و از این رهگذر بتواند مشاوره ای دقیق و مفید ارائه نماید .

مشاوره کیفری توسط وکیل نادری

مشاوره کیفری

مجموعه حقوقی و سایت پژوهشی وکیل نادری با سابقه درخشان در موفقیت های چشمگیر در پرونده های کیفری توانسته است تجربه ای ارزنده را کسب نماید و با ارائه مشاوره کیفری به متقاضیان ، در موارد بسیاری افراد را از مظان اتهام خارج و یا احقاق حقوق افراد را تضمین نماید .

باید توجه داشت در پرونده های کیفری نکات بسیار ظریفی ممکن است سرنوشت پرونده را تغییر دهد فلذا اخذ مشاوره و در صورت امکان اعطای وکالت به وکلای متخصص کیفری ضروری بوده پس بهتر است قبل از ورود به دادسرا و یا دادگاه نسبت به اخذ مشاوره اقدام نماییم .

در مشاوره حقوقی کیفری تاکید میگردد قبل از حضور در دادسرا و یا دادگاه به عنوان متهم حتماً موضوع را با وکیل متخصص مطرح نمایید ممکن با توضیحی ساده کل اتهامات مرتفع شود و بلعکس با عنوان موضوعی بی ربط حل مسئله بسیار دشوار گردد به ترتیبی که شاید سالها شما را درگیر خود نماید .

قوانین کیفری

قوانین کیفری در حقوق ایران بسیار زیاد است لیکن مختصرا به قانون مجازات اسلامی و قانون تعزیرات اسلامی میتوان اشاره نمود و همچنین قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس ارتشا و کلاهبرداری و قانون مجازات جرائم رایانه ای اشاره کرد .
بدیهی است نحوه رسیدگی در دادسرا و دادگاه های کیفری مطابق قانون آیین دادرسی کیفری بوده که البته برای جرائم مربوط به نظامیان قانون مجزایی در این خصوص تدوین شده است .

مراجع کیفری

در تهران جرائم ابتدا در دادسرا مورد رسیدگی قرار می گیرد که به شرح ذیل تمامی نشانی های آنها به ترتیب ذیل مشخص شده است .

لازم به ذکر است در تهران با توجه به وسعت پرونده های کیفری و تخصصی بودن رسیدگی به برخی جرائم دادسرای های تخصصی تشکیل شده به عنوان مثال دادسرای جرائم رایانه ای و یا دادسرای جرائم پولی و بانکی که البته این تقسیم بندی ها در قانون به صورت حصری بیان نشده بلکه برابر دستور العمل ها و بخشنامه های مربوطه شکل گرفته است .

نمونه شکواییه های
نمونه آرا کیفری

قتل مانع ارثhttps://vakilnaderi.com
پیگیری پرونده قتلhttps://vakilnaderi.com
تغلیظ دیهhttps://vakilnaderi.com/
سرقتhttps://vakilnaderi.com
مشاوره حقوقی جعلhttps://vakilnaderi.com
توهینhttps://vakilnaderi.com
تهدیدvakilnaderi