نکاتی درباره ایراد صدمه بدنی غیر عمدی بر اثر تصادف رانندگی

نکاتی درباره ایراد صدمه بدنی غیر عمدی بر اثر تصادف رانندگی :

گردشکار

متهم به اتهام فوق تحت تعقیب واقع گردیده پرونده امر به دادگاه ارسال پس از تشریفات قانونی و احضار طرفین در وقت مقرر دادگاه به تصدی امضاء کننده زیر تشکیل است با عنایت به محتویات پرونده ختم رسیدگی و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.

ایراد صدمه بدنی غیر عمدی بر اثر تصادف رانندگی

رأی دادگاه

در خصوص اتهام خانم پرستو … فرزند نادر متولد 1375 با وکالت آقای پوریا نادری دایر بر ایراد صدمه بدنی غیرعمدی ناشی از بی احتیاطی در رانندگی با وسیله نقلیه موتوری پراید به شماره انتظامی 6….4 ایران 11 به شرح کیفر خواست صادره از دادسرای ناحیه 16 تهران ، دادگاه با توجه به شکایت شاکی آقای حامد … فرزند حسن متولد 1368 و گزارش مأمورین انتظامی و نظریه کارشناس فنی تصادفات و گواهی های پزشکی قانونی پیوست پرونده و اقرار متهم و سایر قراین و امارات موجوده ، اتهام انتسابی به نامبرده را محرز و ثابت تشخیص داده با توجه به مطالبه ديه از ناحيه شاکی و به استناد ماده 717 قانون تعزیرات کتاب پنجم مصوب 1375و مواد 715-559-710-68-83-86 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 متهم را به پرداخت نیم درصد (0/ 5 %) دیه کامل انسان به جهت ارش آسیب مختصر نسج نرم زانوی چپ ، پرداخت یک درصد (1%) دیه کامل انسان به جهت جراحت حارصه زانوی چپ و مچ پای چپ در حق شاکی پرونده و از جهت جنبه عمومی ایراد صدمه بدنی غیر عمدی متهم را به پرداخت دو میلیون ریال جزای نقدی جایگزین پنج ماه حبس به نفع صندوق دولت محکوم می نماید. این رای حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض و رسیدگی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می باشد .

ایراد صدمه بدنی غیر عمدی بر اثر تصادف رانندگی

1 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *