تامین خواسته

 تامین خواسته : در برخی اوضاع و احوال و شرایط خاص
برای اینکه حقوق خواهان ( طلبکار ) دعوی حفظ شود دادگاه اقدام به توقیف اموال خوانده ( بدهکار ) دعوا به مقدارمبلغ و ارزش مورد خواسته مینماید. که در علم حقوق به آن تامین خواسته میگویند.

تامین خواسته چیست؟

تامین یعنی حفظ کردن و در امنیت قرار دادن چیزی و خواسته نیز یعنی آنچه که به خاطرش دعوایی را مطرح می‌کنیم.
بنابراین تامین خواسته یعنی حفظ کردن خواسته ای که ما برای رسیدن به آن دادخواستی در دادگستری مطرح می‌کنیم.

دلیل وجوب تامین خواسته :

از آنجایی که شروع یک دعوی تا خاتمه آن ممکن است چندین ماه طول بکشد و در این فاصله چندین ماهه احتمال اینکه خوانده دعوی از عمد خواسته ما را به دیگری منتقل یا از بین ببرد بالاست لذا از دادگاه درخواست می‌کنیم تا خواسته مدنظر ما را توقیف نماید تا در صورت پیروزی در دادرسی و در زمان اجرای حکم با مشکل مواجه نشویم .

در چه شرایطی تامین خواسته ممکن نیست؟

در هر دعوایی نمی‌توان درخواست تامین خواسته کرد بلکه در دعاوی می‌توانیم چنین درخواستی دهیم که خواسته ما عین معین ( یعنی یک مال مشخص و خارجی ) مثل خودرو باشد.
یا اگر خواسته ما عین معین نیست بلکه فی المثل ، طلب یا وجه نقد است میزان آن به طور دقیق معلوم باشد همانند جایی که خواسته ما مطالبه ۱۰۰ میلیون وجه نقد بابت یک فقره چک یا اجاره‌بهای منزل که میزان آن در قرارداد اجاره مشخص شده می باشد.

بنابراین در جایی که میزان خواسته ما مشخص نیست مانند مطالبه جبران خسارات وارده به محصولات کشاورزی ویا مطالبه اجرت المثل استفاده از مال دیگری امکان درخواست تامین خواسته وجود ندارد.
زیرا در دو فرض اخیر در حین طرح دعوی نمی دانیم که میزان خسارات وارده یا اجرت المثل دقیقاً چقدر است و در پایان دادرسی است که با جلب نظر کارشناس مشخص می شود .

تامین-خواسته

تودیع خسارت احتمالی چیست؟

برای اینکه دادگاه درخواست ما را بپذیرد موظفیم وجه نقدی که میزان آن را قاضی معین می کند در حساب سپرده دادگستری واریز کنیم به این امر اصطلاحاً تودیع خسارت احتمالی می‌گویند تا اگر نهایتا در دعوا پیروز نشدیم از محل آن  خسارات ناشی از توقیف مال خوانده جبران شود .

اگر هم بالعکس ما در دعوی پیروز شویم وجهی که در صندوق دادگستری واریز کرده ایم به ما بازگردانده می‌شود.

توقیف در اموال منقول وغیر منقول به چه صورت است؟

لازم است بدانیم اگر مالی که ما درخواست توقیف و حفظ آن را از دادگاه  می‌کنیم مال منقول باشد مانند خودرو  محاکم دادگستری صرفا خودرو را توقیف فیزیکی کرده و در صورتی که در انتها دعوا رای به نفع خواهان صادر شود محکوم له از محلی که خودرو را توقیف کرده است وجه خود را دریافت میکند.

اگر مال غیر منقول باشد مثل آپارتمان بدون اینکه صاحب آپارتمان را آنجا بیرون کنیم دادگاه صرفاً به اداره ثبت دستور می دهد تا سند آن را توقیف و مانع از خرید و فروش آن گردد .

در نهایت اینکه در راستای این درخواست موظفیم احکام راجع به مستثنیات دین را نیز رعایت کنیم .

در صورت تمایل به کسب اطلاعات بیشتر در خصوص تامیین خواسته و دیگر مباحث حقوقی میتوانید از مشاوره های حقوقی وکیل نادری بهره برده و از تجربیات خود در این خصوص که به صورت مطالب کاربردی در سایت بارگزاری شده است استفاده نمایید.

مبلغی که دادگستری به عنوان خسارت احنمالی از خواهان دریافت میکند چقدر است؟

مقدار وجه تودیع شده متفاوت و بسته به نظر قاضی است ولی اکثرا 15% مبلغ خواسته میباشد.

چه مرجعی صالح به رسیدگی به درخواست تامین خواسته است؟

دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد به خواسته تامین خواسته نیز رسیدگی میکند.

نحوه اجرا قرار تامین خواسته چقدر است؟

نحوه اجرا قرار تامین خواسته مانند اجرای احکام ارا حقوقی محاکم است.