وکیل تغییر نام کوچک و فامیلی ،  مدارک لازم ، مراحل و نکات مهم در این رابطه با وکیل نادری : همانطور که میدانیم نام بزرگترین دستاورد بشری بوده و در جهت ارائه راهکارهای حقوقی و مشاوره لازم در ابتدا می بایست توضیحاتی مختصراً بیان شود .

نام هر فرد بیانگر تمام حقوق و تکالیف مربوط به آن شخصیت میباشد. اسامی افراد در ایران و کشورهای خارجی به دو بخش نام کوچک و نام خانوادگی تقسیم میشود. که نام کوچک توسط والدین در زمان اخذ شناسنامه برای طفل تازه متولد شده انتخاب و برای او شناسنامه گرفته میشود. و نام خانوادگی دربرگیرنده روابط خانوادگی و نسب فرد میشود. پس آنچه مسلم است تغیر نام خانوادگی بسیار سخت تر و دشوار تر از تغیر نام کوچک فرد میباشد.

نکاتی درباره تغییر نام

سئوالی که مطرح می شود آن است که چرا تغییر دادن نام امری عادی و ساده نبوده. و با پیچیدگی های حقوقی و اداری همراه است؟ در پاسخ میبایست به این نکته اشاره کرد که نام و نام خانوادگی افراد طی یک سند رسمی توسط ثبت احوال به ثبت میرسد.

همانطور که در مشاوره حقوقی تغییر نام نیز بیان داشتیم ، بدیهی است حاکمیت به عنوان مجری قانون تمام تلاش خود را در جهت اصالت بخشیدن و محافظت از اسناد رسمی صادر شده ی خود مینماید. فارغ از این امر تغییر نام عواقب بسیار گسترده ای را در پی خواهد داشت . و میتواند مشکلات عدیده ای را نیز به همراه داشته باشد به عنوان مثال تمام مدارک شناسایی فرد با تغییر نام او تغییر میکند. مدرک تحصیلاتی او نیز دستخوش اصلاح قرار گرفته و در مواردی نیز ممکن است راهی برای فرار بزهکاران از چنگال قانون و عدالت باشد. این اصول کلی با اصل جهان شمولی به نام اصل آزادی انسان در تعارض قرار میگیرد.

وکیل تغییر نام

وکیل تغییر نام در تهران

اصل آزادی انسان این اختیار را به او میدهد،که به میل خود نامی را انتخاب کند که دیگران او را با آن شناخت و با وی در ارتباط باشند. پس بدیهی است سلیقه ی والدین در انتخاب نام فرزند الزاما مطابق سلیقه ی فرزند نخواهد بود. نظام حقوقی ایران نیز در مواردی تغییر اسم کوچک و نام خانوادگی را با سهولت بسیاری پیش بینی کرده.

که در این خصوص میتوان به ماده 20 قانون ثبت احوال و تبصره های ذیل آن اشاره نمود. که در این صورت فرد با مدارک شناسایی خود به ادارات ثبت مراجعه و با واریز هزینه مربوطه درخواست خود را ثبت میکند. و در صورت تطابق خواسته با قانون خواسته صورت میپذیرد و در غیر این صورت تصمیم اداره ثبت بر رد خواسته متقاضی در هیئت حل اختلاف اداره ذی ربط که همان اداره ثبت احوال محل صدور شناسنامه است،مطرح میشود.

آنچه ملاک قانون در تغییر نام به این روش است آن است که نام متقاضی نامتعارف و غیر مرسوم و یا حاوی الفاظی ناشایست باشد. اما آنچه بیشتر از هر چیز مربوط به این مشاوره حقوقی میباشد. تغییر نام در حالتی است که نام فعلی،نامی مرسوم و متداول بوده لیکن به مواردی شخصی مورد پسند متقاضی تغییر نام نمیباشد.

در این خصوص اداره ثبت احوال بدون حکم قضایی نسبت به خواسته خود اقدام نمی نماید. فلذا به ناچار میبایست در دادگاه عمومی حقوقی محل صدور شناسنامه طرح دادخواست نمود.

مراحل انجام تغییر اسم

با توجه به الکترونیکی شدن ثبت دادخواست در مراکز استان ها و شهر های بزرگ دادخواست تغییر نام نیز میبایست از طریق دفاتر خدمات قضایی به مراجع مربوطه ارسال گردد. ثبت دادخواست از این طریق نیازمند ثبت نام در سامانه ابلاغ الکترونیک میباشد. لازم به ذکر است قبل از ثبت دادخواست نسبت به اخذ مشاوره حقوقی مناسب از وکیل متخصص تغییرنام اقدامات بایسته صورت پذیرد. برای اخذ مشاوره حقوقی میتوانید با وکیل تغییر نام مشورت نمایید.

آنچه بیش از هرچیز دادگاه را به پذیرش درخواست شما مبنی بر ابطال شناسنامه سابق و الزام اداره ثبت به صدور شناسنامه جدید و نامی دیگر مجاب میکند. این است که خواهان بتواند اثبات نماید سال ها با نام دیگری بزرگ شده و زندگی کرده و هیچ انس والفتی با نام شناسنامه ای خود ندارد و در حال حاضر که بالغ شده ترجیح میدهد نام واقعی خود در شناسنامه و مدارک هویتی اش درج گردد.

با بررسی آراء محاکم قضایی میتوان این طور استنباط نمود که حتی در مواردی ممکن است دادگاه نام های ائمه معصومین را نیز به نام های دیگری تغییر دهد.  به عنوان مثال نام فاطمه به نام ماهور تغییر پیدا کرده، و در مواردی نام جواد به نام کامران. و البته بالعکس این موضوع صادق است به عنوان مثال نام مرسوم و متداول پوریا به مرتضی و یا نام لیندا به نام مهناز تغییر یابد.

اقناع وجدان دادگاه از مورادی است که نیازمند تبحر و اشاره به نکات ظریفی بوده که در طرح دعوای تغییر نام میبایست به آن توجه کافی مبذول داشت. فلذا توصیه میشود در این خصوص به وکیل متخصص تغییر نام مراجعه شود.

وکیل تغییر نام در تهران

مدارک مورد نیاز برای تغییر نام توسط وکیل

همانطور که اشاره شد در ابتدا دادخواست میبایست از طریق دفاتر خدمات قضایی به دادگاه ارسال گردد. لازم به ذکر است اداره ثبت احوال میبایست باید به عنوان خوانده طرف دعوا قرارگیرد؛ بدیهی است در دادخواست میبایست مدارک هویتی شناسایی ضمیمه گردد؛ مدارک هویتی و مدارک و مستنداتی که بر این امر گواهی نماید که نام شما از کودکی چیز دیگری بوده و به آن نام شناخته شده هستید،ضمیمه گردد.

آنچه مسلم است نام جدید انتخابی شما میبایست در دادخواست به دادگاه ارائه شود. که بعد از صدور حکم شناسنامه جدید به این نام صادر خواهد شد و در توضیحات آن تغییر نام به موجب حکم دادگاه قید میگردد.

بدیهی است مشاوره حقوقی قبل از هر اقدام در تسهیل روند رسیدگی و اخذ نتیجه ی مطلوب بسیار موثر است.

 

نمونه لایحه دفاعی اداره ثبت برای تغییر نام

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

باسمه تعالی

ریاست محترم دادگاه تجدید نظر استان تهران با سلام و تحیات بنابر پژوهش خواهی

دادنامه ۹۹۰۹۹۱۴۸                                                                                                                     مورخ: ۹۶/۲/۱۴

 

از کلاسه پرونده: ۹۸۸۰۰۰۸                                                                                       به شماره بایگانی : ۹۸۰۹۹۰۸

صادره از شعبه ۲۲۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران

به طرفیت آقای علی اصغر …..، فرزند علی، که در تاریخ ۸۹/۲/۱۵

به این اداره ابلاغ گردیده است؛ بدینوسیله در اجل مقرر قانونی باستحضار آن ریاست محترم می رساند:

1-تابع دفاعیات مقدماتی در دادگاه بدایت و مداقعه زعم به آن ، با عنایت به اینکه سند سجلی مورد ادعای تجدید نظر خوانده محترم وفق مادتين ۱۵ و ۱۶ ق.ث.ا به موجب مامور ذیصلاح درشمول ماموریت خود، تنسیق و برابر ماده به همان قانون و ایضا ماده ۱۲۸۷ ق.م از اسناد رسمی به حساب می آید و با شهادت شهود تعرفه شده به اصالت و اعتبار آن گزندی نمی رسد

۲-مطابق ماده ۲۰ ق.ث. ا، اسامی قابل تغییر هستند که ممنوع ، نامتعارف باعرف جامعه، شرع مقدس و اخلاق حسنه و نامتناسب با جنس تلفی کردند. و حال آنکه، نام فعلی خواهان نه تنها فاقد اوصاف فوق الذکر است بلکه بسیار زیبا ، مصطلح و متناسب با جنس دکور می باشد.

۳- امولأ تشخیص اینکه به اسامی درخور اسامی ممنوعه هستند عمدتا در صلاحیت شورای عالی ثبت احوال می باشد.

۴-شهرت داشتن به نامی من غير نام مندرج در شناسنامه و سند سجلی امری نامعقول و نامتعارف در عرف و جامعه ایرانی نبوده و نیست. وچه بسا مواردی که اشتهار به نام دیگری غیر از نام مندرج در اسناد سجلی مرسوم است.

۵-سند سجلی تجدید نظر خوانده محترم در راستای مقررات قانون در اجرای مواد ۱۶ و ۲۰ ق.ث.ا بنا به اعلام و اظهار ولی قهری بدون هیچگونه اجبار، اکراه و اشتباهی از ناحیه عاملان ثبت احوال و با اختیار تام در خصوص انتخاب نام « علی اصغر» توسط ولی قانونی انتظام و شناسنامه اصدار و اقباض شده است. و سند موصوف وفق مواد ۱۲۸۷ و ۱۲۹۲ ق.م و ماده ۸ ق. ث. ا فی الجمله اسناد رسمی و دولتی است که هیچگونه خرده ای اعم از انکار و تردید بر مندرجات آن واصل نیست.

۶-به موجب ماده ۱۳۱۵ ق.م با عنایت به اینکه گواهی گواهان در اینگونه مرافعات جملگی، مصنوعاتی است قداما متشبث به تمهید مقدمه مابین تجدید نظر خوانده و شهود تعرفه شده و بسی در فحوای مرافعه فارغ از تکوین قطع و یقین بوده و بيشبهه اعتبار آن را مقید به فساد نمی سازد. لاجرم، بی گمان قریحه جرح را داراست.

من حيث المجموع، انتخاب نام «آرسام » نه تنها هیچ گونه ارجعیت برنام جاری وی « علی اصغر » ندارد. بلکه ترجیح بلا مرجح تلقی و از شمول انتفاء عقلی مستثنی است. مضاف بر آن که از حیث عرف و مذهب شیعه، نام مبارک «علی اصغر» واجد تقدس و جایگاه خاص و حائز حرمت اخلاقی ، اولویت دینی و ارجعیت مذهبی است. در سامانه ثبت احوال کشور نیز فراوانی اسم “علی اصغر”۲۶۱۲۵۰ می باشد. و معنی “علی اصغر عبارتست از ” علی کوچک” و این در حالی است که نام “آرسام” اسم پسرانه و گونه ای دیگر از واژه ی آرشام، و به معنی : خرس زورمند، دارای زور خرس، پسر آریار منه و پدر ویشتاسب از خاندان هخامنشی و در سامانه سازمان ثبت احوال کشور فراوانی اسم “آرسام”۱۸۰۰۰ نفر می باشد.

مع الوصف، به منظور حفظ و اعتبار اسناد سجلی طبق مادتين ۳۴۸ و ۳۵۸ ق.آ.د.م نقض دادنامه صادره به شماره و تاریخ مدرالذکر از قضات محنرم دادگاه تجدید نظر استان تهران مورد تقاضاست.

 

برای دانلود نمونه لایحه دفاعی فوق اینجا کلیک کنید

نمونه رای داداگاه در خصوص تغییر نام

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دادنامه

 پرونده کلاسه  1418990135                                                                             9803500854 : تصمیم نهایی شماره

شعبهء 229 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي شهيد مطهري تهران

خواهان: آقاي علي اصغر ……با ولایت آقاي علي …..

خواسته: تغییر نام

رای دادگاه

در خصوص دادخواست على …به ولایت از علي اصغر …..به طرفیت ثبت احوال منطقه جنوب تهران مبنی بر تغییر نام از علی اصغر به آرسام دادگاه با عنایت به محتویات پرونده وامعان نظر در اوراق آن نظر به اینکه نام آرسام از نام های معروف و زیبای فرهنگ فارسی می باشد.

از سوی دیگر از جلوه ها و مراتب آزادی که موهبتی الهی بر انسان است حق بر نام می باشد. و افراد جامعه حق دارند نامی که مخالفتی با نظم عمومی و اخلاق حسنه ندارند را برگزینند. و نام مورد خواسته خواهان تعارضی با اصول موصوف ندارد. خواسته خواهان را ثابت دانسته مستندا به ماده 995 قانون مدنی حکم به الزام اداره خوانده به تغيير نام خواهان از علی اصغر به آرسام صادر و اعلام می نماید. رای صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

برای دانلود فایل نمونه رأی فوق  اینجا کلیک کنید.