ازدواج موقت نوعی از عقد ازدواج است که براساس آن زن و شوهر برای مدت مشخص و محدود که میتواند از چند دقیقه تا چند سال باشد، باهم ازدواج کنند و پس از پایان مدت، عقد و رابطه زوجیت بین آن ها از بین‌ می‌رود. در ادامه با توضیحات وکیل خانواده همراه باشید…

خواندن صیغه

خواندن صیغه ازدواج موقـت چه به زبان فارسی و چه به زبان عربی، برای ازدواج موقت کفایت میکند و از نظر شرعی ازدواج صورت گرفته است.

طلاق در ازدواج موقـت

صیغه نکاح موقت برای مدت مشخصی جاری میشود و با اتمام آن، نکاح موقت پایان میپذیرد و در واقع طلاق در نکاح موقت راهی ندارد. بنابراین راه‌های جدایی در ازدواج مـوقت، بذل مدت، فسخ نکاح، اتمام مدت میباشد.

ازدواج موقت

نفقه در ازدواج موقت

نفقه به معنی تأمین مالی خانواده است که براساس قانون ایران، برعهده مرد گذاشته شده است اما در عقد موقت این الزام برای مرد وجود ندارد. در نکاح موقت نفقه وجود ندارد مگر اینکه بین طرفین به پرداخت نفقه توافق شده باشد.

مهریه در ازدواج موقت

پس از جاری شدن صیغه عقد در نکاح موقت، در هر شرایطی مهریه به زن تعلق خواهد گرفت و او مالک آن است و با فوت زن، یا عدم‌نزدیکی شوهر، اتمام مدت عقد و یا بذل مدت عقد از سوی شوهر، مهریه از زن ساقط نمی‌شود.

عده در ازدواج مـوقت

پس از پایان نکاح موقت، زن باید عده نگه‌دارد. عده زن در عقد موقت، دوطهر است اما عده طلاق در ازدواج دائم سه طهر است.
عده وفات در هر دو نوع ازدواج، در هرحال چهارماه‌وده‌روز میباشد.

مسیار یا صیغه به سبک سنی

ازدواج موقـت مختص به مذهب تشیع است و در اهل تسنن و ادیان دیگر نهادی قانونی همچون ازدواج موقت وجود ندارد.
با این وجود پدیده مسیار نوعی ازدواج در فقه اسلامی اهل سنت است که در آن زن وشوهر با قراردادن شروطی در عقدنکاح، از قیودی که در نکاح دائم مثل نفقه وجود دارد، مبری میشوند و به مانند نکاح دائم تعهدی به یکدیگر ندارند. در واقع صیغه به سبک سنی میباشد.

ازدواج دوم مرد متاهل

مرد متاهل، برای ازدواج دوم، اعم از ازدواج دائم یا موقت، نیاز به اجازه همسر اول یا حکم دادگاه دارد. ازدواج دوم مرد و بدون اجازه از همسرش، موجب حق طلاق برای همسر اول مرد است.

ثبت نکاح موقـت در دفتر ازدواج

عدم ثبت ازدواج موقـت در دفاتر اسنادرسمی ازدواج، برخلاف ازدواج دائم جرم محسوب نمی‌شود و مجازاتی درپی ندارد. ثبت نکاح موقت الزامی نیست مگر اینکه زوجه باردار شده باشد یا طرفین توافق کرده باشند و یا جزء شروط ضمن عقد بوده باشد.

ارث در ازدواج موقت

در ازدواج موقـت، هیچ‌یک از زوجین از یکدیگر ارث نمی‌برند امــا حقوق فرزندان حاصل از ازدواج موقت از جمله نفقه، حضانت برعهده پدر طفل میباشد و فرزندان از پدر و مادر خود ارث می‌برند.

آیا زوجه میتواند در ازدواج موقت، عقد را منحل کند؟

تنها راهی که زوجه می تواند نکاح موقت را منحل کند دریافت وکالت از زوج مبنی حق بذل مدت یا شرط ضمن عقد است به طور معمول این وکالت در موقع عقد به زن داده می شود تا برای انحلال عقد از این بابت زوجه دچار مشکل نشود.

آیا در ازدواج موقت به مانند ازدواج دائم محدودیتی وجود دارد؟

خیر؛ در نکاح دائم تا 4 دفعه جایز است و بیش از آن ممکن نیست اما در نکاح موقت هیچ محدودیتی وجود ندارد.

آیا ازدواج موقت را میتوان تبدیل به ازدواج دائم کرد؟

عقد موقت خودبه‌خود قابلیت تبدیل به عقد دائم را ندارد بنابراین در صورت توافق زوجین ابتدا زوج باقیمانده‌ی مدت عقد موقت را بذل نماید سپس اقدام به عقد دائم با شرایط مورد توافق طرفین نمایند.