وکیل تقسیم ترکه

وکیل تقسیم ترکه:

مفهوم ترکه

آنچه از متوفی به عنوان دارائی و مال و اموال و بدهی و دیون برای وراث به جا می ماند به نام ترکه از آن یاد می شود منظور از ترکه ، دارایی مثبت می باشد. دارایی عبارت است از اموال عینی، منفعت، طلب و کلیه حقوق مالی
فقط دارایی مثبت به ورثه می رسد و دیون وبدهکاری متوفی به ارث نمی رسد، مگر این که مال از متوفی به جا مانده باشد و بتوان آن دیون را از آن اموال پرداخت کرد در واقع باید قبل از تقسیم ترکه نسبت به پرداخت دیون اقدام کرد.

دیون تقسیم ترکه

دیونی که قبل از تقسیم ترکه، وکیل تقسیم ترکه باید شناسایی کند و هزینه های آن را از مال ترکه جدا کند
1.هزینه کفن و دفن و تجهیز و سایر هزینه های ضروری
2.دیون وابسته به اعیان ترکه: مانند دین دارای وثیقه که بعد از کفن و دفن، مقدم بر سایر هستندو ابتدا باید بدهکاری های متوفی پرداخت گردد.
3.حقوق خدمه و کارگران
4.مطالبات اشخاص که مال آن ها به عنوان ولایت یا قیمومیت تحت اداره متوفی بوده
5.نفقه زن و مهریه

وکیل تقسیم ترکه
کدام دادگاه صلاحیت انحصار وراثت را دارد؟

اصولا مرجع صالح برای رسیدگی به امور انحصاروراثت دادگاه آخرین محل سکونت متوفی است یعنی آخرین شهر یا محلی که متوفی آنجا زندگی میکرده.
تا زمانی که انحصار وراثت صورت نگیرد، هیچ‌ یک از وراث اجازه هیچ‌ گونه دخل‌ وتصرفی در اموال متوفی را ندارد
برای انجام انحصار وراثت باید درخواست گواهی انحصار وراثت صورت بگیرد و با ارائه مدارک لازم فرایند انحصار وراثت به جریان بیفتد
هزینه انحصار وراثت شامل موارد مختلفی می‌ باشد که بین وراث تقسیم می‌شود

برای تقسیم ترکه باید چه مواردی را رعایت کرد؟

وکیل تقسیم ترکه باید موارد زیر را به خوبی پیگیری نماید:
1.گواهی انحصار وراثت
2.مهر و موم ماترک
مهر و موم اموال ماترک اقدامی است که باید وکیل تقسیم ترکه نظارت داشته باشد چرا که برای جلوگیری هر گونه دخل و تصرف در اموال می باشد.

تحریر ماترک

شورای حل اختلاف بنابر درخواست ورثه یا وکیل تقسیم ترکه اقدام به تهیه‌ی فهرستی از دارایی متوفی می‌کند که در این فهرست نام کلیه اموال منقول و غیر منقول و بهای آن ها، حقوق و مطالبات وابسته بدهی‌های متوفی درج می‌شود. این کار به منظور تعیین دقیق میزان ماترک انجام می شود.

قبول یا رد ترکه

واکنش وراث برای مال ترکه به سه صورت قابل پیش بینی است
در حالت اول وارث ترکه را به صورت مطلق قبول می کند و نسبت به کلیه بدهی های متوفی ادعای مسئولیت می کند
در حالت دوم وارث ترکه را به صورت هر چه تحریر شده قبول می نماید
در حالت سوم ترکه را نمی پذیرد، یعنی نسبت به کل بدهی متوفی هیچ گونه مسئولیت پرداختی را به عهده نمی گیرد
برای اطلاع بیشتر از رد ترکه کلیک کنید

تسویه ماترک

تسویه ماترک به درخواست وکیل تقسیم ترکه یا وارث متوفی برای پرداخت بدهی ها شخص فوت شده، و آزاد کردن اموال انجام می شود

وکیل تقسیم تارکه
تقسیم ماترک

بعد از انجام مراحل بالایی نوبت به تقسیم ترکه می رسد که افراد امین یا وکیل تقسیم ترکه شروع به تقسیم اموال بین ورثه ها می کند، در صورتی که وارث رضایت نداشته باشند می تواند به شورای حل اختلاف یا دادگاه مراجعه نماید

ویژگی های درخواست تقسیم ترکه

درخواست تقسیم ترکه باید کتبی و مشتمل بر موارد ذیل باشد:
1.نام و مشخصات درخواست کننده و متوفی
2.مشخص بودن ورثه و اشخاص دیگری که ترکه باید بین آن ها تقسیم شود و سهام هریک از ارث بران

تقسیم ترکه در صورتی که یکی از ورثه جنین باشد چگونه است؟

چنانچه جنین متعلق به میت، ولی یا وصی نداشته باشد. برای اداره سهم الارثی که به جنین می رسد، باید امین یا وکیل تقسیم ترکه تعین شود تا حق جنین داده شود. نکته ای که در اینجا مطرح می شود این است که دادگاه در برخی موارد علاوه بر انتخاب یک امین، یک یا چند نفر را به عنوان ناظر انتخاب می کند تا بر کارهای امین نظارت داشته باشد. همچنین دادگاه برای ناظر امین جنین، حدود اختیارت تعریف می کند، تا این اطمینان را پیدا کند که ورثه متوفی به حق خود می رسد.

تقسیم ترکه درصورتی که متوفی چند زن داشته باشد چگونه است؟

اگر فرد فوت شده مرد باشد و بیش از یک زن دائم داشته باشد هر یک از زن ها می تواند از اموال ترکه درخواست تقسیم ترکه برای خود داشته باشند. که معمولا یک هشتم کل اموال به عنوان ارث بین زن های متعدد مرد فوت شده به طور مساوی تقسیم می شود.

 

نمونه رأی  در خصوص تقسیم ترکه:

________________________________________________________________________________________

دادنامه
پرونده کلاسه 964400248 شعبه 219 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضایی شهید مفتح تهران
تصمیم نهایی شماره 960900902

خواهان ها:
1. آقای علیرضا …..
2. خانم صبا …. با وکالت آقای پوریا نادري .
خوانده: خانم بتول . به نشانی تهران – فردوس غرب .
خواسته: تقسیم ترکه
گردشکار: خواهان دادخواستي به خواسته فوق بطرفیت خوانده با تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کلاسه فوق و جري تشريفات قانوني دادگاه در وقت فوق العاده به تصدي امضاء کننده ذیل تشکیل و با اعلام ختم دادرسي به شرح ذیل انشاء رأي مي نمايد:

(( راي دادگاه ))

در خصوص دعوي آقاي پوريا نادري وکیل دادگستري به وکالت از آقای علیرضا و خانم صبا ….. به طرفیت خانم بتول ….به خواسته تقسیم ترکه متوفي آقاي علي اکبر موضوع اتومبیل پراید شماره ایران 44
678 ل 75 و خط تلفن همراه شماره 555550912 ودر صورت قابل تقسیم نبودن ، فروش آنها . نظر به اینکه 1- مالکیت آن متوفي نسبت به اتومبیل و خط تلفن موصوف به دلالت پاسخ استعلام از پلیس راهور ناجا و شرکت ارتباطات سیار محرز است . 2- خوانده به شرح لايحه ثبت شده به شماره 1569 پاسخ موجهي ارائه ننمود .3- به دلالت گواهي انحصار وراثت پرونده شماره 56شعبه 221 شوراي حل اختلاف منطقه 5 تهران ورثه آن متوفي منحصر است به طرفین دعوا 3- اتومبیل و خط تلفن موصوف غير قابل تقسیم است. بنا براین ، با وارد و ثابت دانستن دعوا مستندا به ماده 317 از قانون امور حسبي حكم به فروش اموال موصوف و تقسیم بهاي آنها بین طرفین به میزان حصة انها صادر و اعلام مي گردد. این راي ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهي در محاکم تجدید نظر استان تهران مي باشد.

________________________________________________________________________________________

 

جهت دانلود فایل نمونه رأی فوق اینجا کلیک کنید.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.