بهترین وکیل داوری – ابطال رای داوری در تهران – پوریا نادری  : داوری یکی از نهاد های حل اختلاف می باشد. که طرفین انجام یه معامله قبل از بروز اختلاف و یا حتی بعد از بروز اختلاف تصمیم میگیرند. که موضوع اختلاف خود را به دادگستری ارجاع نداده بلکه از طریق فردی که امین و مورد اعتماد است حکمیت صورت گیرد و رای داور برای همه قابل احترام و اجرایی باشد .

این تعریف بسیار ساده از داوری است. در تمامی فرهنگها قبل از ایجاد دادگستری نوین استفاده از فردی به عنوان حکم و یا داور امری رایج و متداول بوده است .

وکیل داوری در کشور ما به دو بخش داوری تجاری بین المللی و داوری داخلی تقسیم میشود. داوری بین المللی قواعد خاص خود را داشته و شرایط خاصی بر آن حاکم است. و از لحاظ حقوقی بسیار دقیق و با جزئیات بررسی شده است .

اما در نقطه مقابل داوری داخلی قرارداشته که صرفاً در بخش انتهایی قانون آیین دادرسی مدنی به آن پرداخته شده است. متاسفانه در قوانین به داوری داخلی بصورت جامعی پرداخته نگردیده است به ترتیبی که بسیاری از مباحث آن ناقص و محل ایراد بوده است. اما با تمام این اوصاف وکیل داوری همچنان یکی از بهترین گزینه های حل اختلاف می باشد .

در تنظیم شرط داوری به چه نکاتی باید توجه داشت؟

 1. مهمترین نکته تعیین داور صالح و مورد اعتماد است. چرا که تمام مسئولیت رسیدگی با فردی است که به عنوان داور تعیین گردیده فلذا باید با وسواس و دقت نظر داور مرضی الطرفین انتخاب شود .
 2. محدوده داوری باید کامل و دقیق باشد ، باید توجه داشت برخی از شروط داوری صلاحیت داوری را صرفا در صورت اختلاف در اوصاف و تفسیر قراداد تعیین نموده اما بهتر آن است که شرط داوری در تمام حالات و در صورت بروز اختلاف و حل و فصل آن نیز باشد .
 3. مدت زمان داوری با توجه به موضوع قرارداد به میزان منطقی و دقیق تعیین گردد. بدیهی است در صورت عدم تعیین تاریخ مدت زمان داوری ، مهلت داور برای صدور رای صرفاً 3 ماه می باشد .
 4. شرایط تعیین جلسه رسیدگی داوری ، نحوه احضار طرفین ، محل برگزاری جلسات و نحوه ابلاغ رای داوری می بایست در قرارداد شرط داوری به روشنی بیان گردد .
 5. داور دارای قواعد داوری و نظامات مقرر در رسیدگی و صدور رای باشد و قواعد مربوطه به صورت مکتوب تنظیم شده و به امضای طرفین رسیده باشد. چرا که بسیاری از خلا های قانونی در آن قواعد پیش بینی شده است مانند آیین نامه داوری کانون وکلای دادگستری مرکز که بسیار کامل و جامع می باشد .

وکیل داوری

ابطال رای داوری

همانطور که بیان شد داوری از موضوعات بسیار تخصصی حقوقی بوده و در مواردی که داور برخلاف قانون اقدام به صدور رای نموده است. می بایست دادخواستی تحت عنوان ابطال رای داوری مطرح گردد. واز آن طریق بی اعتباری رای صادره را از دادگاه صالح خواستار شویم .

دادگاهی صلاحیت رسیدگی به دعوای ابطال رای داوری را خواهد داشت. که اساساً صالح به رسیدگی به اصل موضوع اختلاف باشد. به عنوان مثال دادگاه صالح به رسیدگی دعاوی راجع به املاک ، دادگاهی است که ملک در آن حوزه قرار گرفته است. فلذا دادگاه ابطال رای داوری در خصوص املاک نیز تابع همین اصل می باشد .

باید توجه داشت بیشتر موارد ابطال رای داوری ناشی از عدم رعایت شرایط شکلی داوری می باشد. فلذا بهتر است قبل از ورود به بحث ماهیت داوری ایرادات شکلی در صدور رای داوری مورد بررسی قرار گیرد. در ادامه با توضیحات وکیل ابطال داوری همراه باشید…

ایرادات شکلی ابطال رای داوری

 1. مهمترین ایراد خروج از صلاحیت است به عنوان مثال ممکن است شرط داوری صرفاٌ در خصوص تفسیر قرارداد باشد. اما داور نسبت به ماهیت قرارداد اظهار نظر نموده باشد .
 2. خروج از مهلت زمانی تعیین شده داوری نیز از مواردی است که موجبات ابطال رای داوری را فراهم می آورد .
 3. عدم صلاحیت شخص داوری در رسیدگی نیز یکی از ایرادات راجع درابطال رای داوری می باشد. به عنوان مثال فردی که منفعتی در اصل موضوع داشته و شما از آن بی اطلاع بوده اید اقدام به داوری نموده باشد .
 4. عدم رعایت قواعد ترافعی بودن و شرایط قانونی احضار و اخذ دفاعیات متقاضی ابطال رای داور نیز می تواند از موارد ابطال رای داوری باشد .

ایرادات ماهیتی ابطال رای داوری

 1. اگر رای داوری حقوق ایجاد شده افراد را نادیده گرفته باشد. و بر خلاف قانون امری باشد محکوم به بطلان است .
 2. اگر رای صادره داوری بر خلاف اسناد رسمی باشد که مورد تایید طرفین است باطل و بی اثر خواهد بود .
 3. در صورتی که اصل قرارداد داوری بی اعتبار باشد نیز رای داوری صادره از درجه اعتبار خارج بوده و محکوم به بطلان خواهد بود . به صورت کلی موارد ابطال رای داوری در ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی بیان گردیده است. و این ماده ملاک عمل در ابطال رای داوری خواهد بود .

مهلت زمان طرح دعوای ابطال رای داوری

مطابق قانون آیین دادرسی مدنی هر یک از طرفین ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ رای داوری نسبت به ابطال رای داوری اقدام نمایند. و این امر در قانون به عنوان درخواست ذکر شده. لیکن در عمل می بایست دادخواست خود را از طریق دفتر خدمات قضایی ثبت نمایند .

نکات در خصوص ابطال رای داوری بیشمار بوده در جهت کسب اطلاعات بیشتر در این خصوص می توانید از طریق ارسال پیام و یا برقراری تماس تلفنی با ما در ارتباط باشید .

آئین نامه حق الزحمه داوری

«تاریخ تصویب: ٢٠ / ٩ / ١٣٨٠»

«تاریخ انتشار: روزنامه رسمی شماره ١٦٥٦٣-  ١٣٨٠/١٠/١٥»

ماده١

حق الزحمه داوری برابر مقررات و در مهلت تعیین شده تا ٥٠/٠٠٠/٠٠٠ ریال خواسته پنج درصد و نسبت به مازاد از پنجاه میلیون ریال تا ٢٥٠/٠٠٠/٠٠٠ ریال سه درصد و مازاد برآن دودرصد خواسته خواهد بود مگر اینكه در قرارداد داوری ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

ماده ٢

حق الزحمه داوری در مواردی كه خواسته مالی نیست و یا تعیین قیمت ممكن نیست برای هر داور پانصد هزار ریال و چنانچه كمیت یا كیفیت كار اقتضای حق الزحمه بیشتری داشته باشد طبق نظر دادگاه تعیین می شود.

ماده ٣

چنانچه دعاوی متعدد باشد حق الزحمه هر دعوی جداگانه تعیین و بر مبنای تعرفه فوق محاسبه و تعیین می گردد.تشخیص متعدد بودن دعاوی با دادگاه خواهد بود.

ماده ٤

حق الزحمه داوری طبق تعرفه در زمان انتخاب داوران تعیین می شود.

ماده ٥

چنانچه در اثنای كار داوری، طرفین سازش نمایند، تعیین میزان حق الزحمه داوران با توجه به اقدامات انجام شده با دادگاه خواهد بود.

ماده ٦

حق الزحمه داوران باید در صندوق سپرده دادگستری تودیع و پس از انجام كار داوری طبق مقررات به آنها پرداخت شود.

ماده ٧

چنانچه امر داوری مستلزم عزیمت به خارج از محل اقامت داور باشد هزینه مسافرت بر مبنای هر كیلومتر رفت و برگشت ٥٠٠ ریال و برای هر روز مقطوعاً دویست هزار ریال تعیین می گردد كسر كیلومتر و روز كامل محاسبه خواهد شد.

ماده ٨

هزینه های امر داوری از قبیل هزینه انجام آزمایشها و تهیه نمونه های لازم و گمانه زنی كه طبق نظر داور ضروری باشد به عهده طرفین خواهد بود.

ماده ٩

در صورتی كه انجام امر داوری مستلزم عزیمت به خارج از كشور باشد اخذ روادید و هزینه های مربوطه اعم از پرداخت عوارض خروج از كشور و تهیه بلیط هواپیما، هزینه اقامت و همچنین سایر هزینه های سفر و پرداخت فوق العاده روزانه (برابر مصوبه هیأت وزیران هم ردیف مدیر كل) به عهده متقاضیان داوری می باشد.

ماده ١٠

چنانچه مستندات و مدارك مربوط به داوری به زبان خارجی باشد در صورت ترجمه آن توسط داور، هزینه بر اساس آئین نامه تعرفه مترجمین رسمی تعیین می گردد.

ماده ١١

این آئین نامه در ١١ ماده تهیه و در تاریخ ١٣٨٠/٩/٢٠ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسیده است.

آیا داوری را انتخاب کنیم یا دادگستری ؟

قطعاً داوری با تعیین داور مورد اعتماد بهترین گزینه است .

هزینه داوری چه میزان است ؟

هزینه داوری مطابق آیین نامه داوری مصوب قوه قضاییه می باشد .

حق الوکاله وکیل ابطال رای داوری چه میزان است ؟

حق الوکاله مطابق تعرفه قانونی بوده لیکن محل داوری و موضوع آن در تعیین حق الوکاله موثر است.

آیا ابطال رای داوری نیاز به گرفتن وکیل دارد ؟

ابطال رای داوری از موضوعات بسیار تخصصی بوده که قطعا می بایست با مشاوره وکیل پایه یک دادگستری اقدام نمود .