اجرای مجازات شلاق چگونه است؟ شرایط و نکات مهم : شلاق مجازاتی است که هم جزو دسته مجازات حدود قرار میگیرد و هم جزو دسته مجازات تعزیری قرار میگیرد.

تعداد شلاق در حدود مقطوع است. و قاضی نمیتواند تعداد آن را تغییر دهد اما تعداد شلاق در تعزیرات حاوی حداقل و حداکثر است. و میزان آن بستگی به قاضی رسیدگی کننده دارد. اما شلاق بسته به هر دسته ای که قرار بگیرد. نحوه اجرای آن متفاوت است در ادامه با توضیحات وکیل کیفری همراه باشید .

وسیله اجرای شلاق

اجرای مجازات شلاق به وسیله نوار چرمی به هم تابیده شده. به طول یک صد الی یک صد و بیست سانتی متر که فاقد گره باشد ، انجام میشود .

اجرای مجازات شلاق چگونه است؟

نحوه اجرای شلاق

نحوه اجرای شلاق باید به گونه ای باشد که ضربات به جلوی بدن و سر ، صورت ، گردن و عورت اصابت نکند . اجرای شلاق نباید به گونه ای باشد که به علت پیچیدن شلاق ، قسمت های جلوی بدن مورد اصابت قرار گیرد.

مکان اجرای شلاق

چنانچه مجازات شلاق در فضای سرپوشیده اجرا شود. باید دمای هوای آن معتدل باشد و در صورتی که در فضای باز اجرا میشود. نباید دمای هوا بسیار سرد یا بسیار گرم باشد .

در نقاط سردسیر حکم در ساعات گرم و در نقاط گرمسیر در ساعات خنک اجرا میشود.

عدم استفاده از دارو

استفاده از هرگونه داروی بی حسی و ضد درد پیش از اجرای شلاق ممنوع است.

تردید در شمارش شلاق

اجرای حکم شلاق با نظارت قاضی اجرای احکام کیفری انجام و توسط نماینده وی شمارش میشود. در موارد تردید در تعداد ضربات ، بنابر اکثر گذاشته میشود.

ویژگی مامور اجرای حکم

مامور اجرای حکم شلاق نباید قرابت نسبی ، سببی یا سابقه دوستی یا دشمنی با محکوم یا یکی از طرفین دعوا داشته باشد.

بیهوش شدن در حین اجرای حکم

در صورت بیهوش شدن محکوم هنگام اجرای مجازات شلاق ، اجرای حکم متوقف میشود و تا بهبودی وی به تاخیر می افتد.

تعدد محکومیت

اگر فرد محکوم به شلاق ، هم محکوم به شلاق تعزیری شده باشد. و هم محکوم به شلاق حدی شده باشد. پس از اجرای محکومیت اولیه ، اجرای حکم دوم تا بهبودی محل اصابت ضربات شلاق به تاخیر می افتد. مگر اینکه محکوم خواهان اجرای حکم دوم پیش از بهبودی باشد.

وجود مانع پزشکی برای اجرای شلاق

قاضی اجرای احکام کیفری در صورت ادعای محکوم دایر بر وجود مانع پزشکی برای اجرای مجازات شلاق ، وی را به پزشکی قانونی معرفی میکند.

هرگاه به تشخیص پزشک قانونی امید به رفع مانع باشد. تا زمان بهبودی ، اجرای مجازات شلاق به تعویق می افتد.

اجرای شلاق در محکوم زن

ضربات شلاق حدی محکومان زن ، از شانه تا پایین کمر و به صورت مساوی و غیرمتمرکز در تمام نقاط مذکور نواخته میشود.

محکوم باید پوششی داشته باشد که بدن وی نمایان نشود. و حکم توسط مامور زن مجرب و بدون حضور مردان اجرا میشود.

اجرای شلاق در محکوم مرد

شلاق حدی محکوم مرد به نحو ایستاده از شانه تا مچ پا به صورت مساوی و غیرمتمرکز در تمام نقاط مذکور اجرا میشود.

در حد زنا ، لواط ، تفخیذ و شرب خمر مرد باید در حالی باشد. که پوشاکی غیر از ساتر عورت نداشته باشد و در حد قوادی و قذف ، از روی لباس متعارف اجرا میشود.

در شلاق تعزیری محکوم باید در چه حالتی باشد؟

شلاق تعزیری در حالتی که محکوم بر روی شکم خوابیده و پوشش او لباس متعارف است ، انجام میشود.

آیا اجرای شلاق بر محکوم زن ، همیشه بدون حضور مردان است؟

در صورتی که محل اجرای حکم شلاق ، در رای دادگاه ، یکی از اماکن عمومی تعیین شده باشد ، حضور مردان مانع اجرای حکم نیست.