وکیل غایب مفقود الاثر

وکیل غایب مفقود الاثر

غایب مفقودالاثر

کسی است که از غیبت او مدت بنصب همدیدی گذشته و از او به هیچ وجه خبری نباشد.
مهمترین مسئله در این باره از نظر حقوقی تکلیف اموال ای است که از غایب مفقودالاثر برجا می ماند به همین دلیل قانون برای این مشکل پیش بینی هایی انجام داده است.

برای اینکه اموال اجناس و دارایی‌های غایب مفقودالاثر تلف نشوند و کسی نتواند به آنها تعدی کند می بایست اداره اموال را بر عهده کسی گذاشت.
طبق ماده 1012قانون مدنی اگر غایب مفقودالاثر برای اداره اموال و دارایی خود تکلیفی از قبل معین نکرده باشد و کسی هم نباشد که قانوناٌ حق اداره و تصدی این امور را داشته باشد محکمه و دادگاه برای اداره اموال او شخصی به نام امین معین می‌کند.
لازم به ذکر است تنها اشخاص ذینفع می‌توانند در این خصوص درخواست تعیین امین بکنند اشخاص ذینفع شامل:( وراث بستانکار ها و افراد واجب النفقه می باشند) .

دادگاه صالح برای رسیدگی به این امور دادگاه عمومی آخرین اقامتگاه یا محل سکونت شخص غایب است.

محکمه می‌بایست از شخصی که به عنوان امین انتخاب می‌کند تقاضای ضامن یا تضمینات دیگر نماید.

اگر یکی از ورثه غایب تضمینات کافی بدهد محکمه نمی‌تواند شخص دیگری را به عنوان امین تعیین کند و این ورثه هستند که نسبت به اشخاص دیگر تقدم دارند.

وکیل غایب مفقودالاثر
وظایف ومسئولیت های امین

وظایف و مسئولیت‌های امینی که معین می گردد همانند اختیارات قیم است که در مقاله مربوط توضیح داده شده است.

در خصوص تقسیم ارث شخص غایب مفقود الاثر

هرگاه فوت و تاریخ فوت غایب مسلم شود اموال او بین ورثه تقسیم می شوند حتی اگر یک یا چند نفر از آنها از تاریخ فوت غایب به بعد فوت کرده باشد موارد فوق در صورت صدور حکم موت فرضی نیز رعایت می‌شود.

مراحل صدور حکم فرضی و تصرف قطعی ورثه بر اموال و دارایی‌های فرد غایب به این شکل است:

1. ابتدا پس از گذشت مدت نسبتاً مدیدی از غیبت شخص مذکور درخواست امین از طرف دادگاه می‌دهند.

2.مرحله دوم پس از گذشت ۲ سال از غیبت ورثه اقدام به انتشار آگهی می کنند این آگهی‌ها باید سه مرتبه به فاصله هر کدام یک ماه و آخرین آگهی با گذشت یک سال از دومین آگهی می بایست منتشر شود.

3. پس از طی این مراحل دادگاه حکم موت فرضی فرد غایب را صادر می نماید با گذشت مدتی عرفی که غایب عادتاً زنده نمی‌ماند دادگاه حکم به تصرف قطعی ورثه به اموال را می‌دهد.

که برخی از این مدت های عرفی را مختصراً بیان می کنیم:

1.در صورت وجود خطر مرگ یا سانحه هواپیمایی ۵ سال پس از گذشت حادثه .
2.فرد بالای ۷۵ سال سن به مدت ۱۰ سال .
3.شخص نظامی مفقود در جنگ 3 سال پس از انعقاد صلح و یا5 سال پس از خاتمه جنگ .
4.سفر دریایی پس از سه سال از تاریخ تلف کشتی.

در صورت بازگشت غایب مفقودالاثر

در خصوص اموال و دارایی

آنچه که از اموال و دارایی عینی و یا عوض آن موجود باشد باید بازگردانده شود ولی اگر مالی فروخته شده و خرج شده باشد ورثه تعهدی نسبت به آن ندارند.
در این خصوص وکیل غایب مفقودالاثر با توانایی‌های خود می‌تواند تشخیص دهد مال از شخص غایب تلف نشده باشد و یا اموال وی از طریق ورثه مصادره نشده باشد زیرا برخی ورثه با صحنه سازی اقدام به فریب محاکم نموده و حکم موت فرضی دریافت می‌نمایند.

در خصوص زوجه

طبق قانون اگر زنی چهار سال از زمان مفقودی همسرش بگذرد می‌تواند تقاضای طلاق کند منتها باید مانند مراحل درخواست حکم موت فرضی سه آگهی با فواصل معین منتشر کند .
پس از آن دادگاه حکم طلاق غیابی را صادر می کند و استثنا در این مورد زن می بایست عده وفات به مدت( ۴ ماه و ۱۰ روز) نگه دارد و نه عده طلاق( سه ماه و ۱۰ روز).

اگر شخص غایب در این زمان عده بازگردد حق رجوع دارد البته اگر زن قبول کند .

لازم به ذکر است که هیچ اجباری مبنی بر طلاق زوج از فرد مفقودی نیست و غیبت مرد اثری بر ازدواج او نخواهد گذاشت.
اما در خصوص اینکه اگر زنی غایب شود مرد می تواند با مراجعه به دادگاه و درخواست گواهی عدم سازش طلاق بگیرد و اگر حکم طلاق داده نشود می‌تواند درخواست به حکم موت فرضی همسر خود بکند.

وکیل غایب مفقود الاثر

در تمامی موارد فوق که ذکر شد وکیل غایب مفقود الاثر می تواند کمک شایانی به ورثه و یا ذینفعان شخص غایب کند از آن رو که اثبات غیبت و مدت زمان غیبت و حتی نوع مفقودی شخص غایب حائز اهمیت است نیازی به کمک یک وکیل غایب مفقود الاثر بسیار واجب است.
زیرا در غیر این صورت ضرر های غیرقابل جبرانی در انتظار بازماندگان شخص غایب خواهد بود وکیل غایب مفقود الاثر با تجربیات فراوان و دانش گسترده خود در خصوص این گونه موارد می تواند تمام حقوق موکل خود را اثبات کرده و از ضایع شدن حق ایشان جلوگیری نماید.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.