فرزند-خواندگی-سرپرستی

وکیل فرزند خواندگی – سرپرستی

فرزند خواندگی و سرپرستی

فرزند خواندگی یک رابطه حقوقی است که بر نفوذ پذیرش کودکی به عنوان فرزند از طرف زن و شوهر و یا شخص دیگری به وجود می آید بدون آنکه پذیرندگان کودک پدر و مادر واقعی آن کودک باشند .
قانون مدنی ایران به تبعیت از شریعت اسلام و فقه آن را به رسمیت نشناخته ولی با عنایت به اینکه فرزندخواندگی ریشه در احتیاج اجتماعی و اقتصادی دارد افزون بر آن جهات روحی معنوی و عاطفی باعث ایجاد آن گردیده و قانونگذار ایران هم برای قانونمند کردن آن قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست را مدون نموده .
در حال حاضر این بنیاد بر اساس احتیاج های معنوی خانواده و کودک بدون سرپرست پایدار می باشد پس بدین گونه می توان بیان نمود فرزندخواندگی پدیده نوظهوری است که در نظام حقوقی ایران در پی تصویب قانون حمایت از کودکان بی سرپرست مطرح گردیده و بازنگری در قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ و قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست مورد توجه بیشتری قرار گرفته است.

فرزندخواندگی ایرانیان غیر مسلمانان

مسیحیان یهودیان و زرتشتیان و اقلیت‌های دینی فرزندخواندگی را به رسمیت پذیرفتند و مطابق بند ۶۳ قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در محاکم مصوب ۱۳۱۲ در روابط با این موضوع رعایت می گردد پس طبق این قانون فرزند خواندگی برای اقلیت‌های دینی موجب اثر حقوقی می گردد و همچنین باید قانون مربوط به مذهب مادر یا پدر خوانده رعایت شود مضاف بر اینکه باید به گونه‌ای باشد که نظم عمومی را بر هم نزند .

فرزند-خواندگی-سرپرستی

آثار سرپرستی بر سرپرست

1- نگهداری و سرپرستی و تربیت طفل

تربیت و نگهداری از چنین کودکانی همچون کودکان حقیقی بر عهده سرپرست می باشد و طبق ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی جهت نگهداری طفل مادر خوانده تا سن هفت سالگی رجحان دارد .
و در صورتی که از یکدیگر جدا شوند حال چه ناشی از فسخ یا طلاق یا…….. موضوع اولویت و تقدم سرپرست آن مورد توجه قرار خواهد گرفت و یا حتی اگر بر دلایل دیگری همچون جنون پدرخوانده یا مادرخوانده و عدم مراعات و یا حتی در صورت انحطاط اخلاقی در معرض خطر قرار بگیرد دادگاه می تواند تصمیماتی برای کودک اتخاذ کند.

2- اداره اموال فرزندخوانده

طبق تبصره ماده ۱۱ قانون سرپرستی کودکان بی سرپرست اداره اموال دارایی‌های وی بر عهده پدر و مادر خوانده فرزند پذیر می باشد مگر اینکه دادگاه ترتیب اثر دیگری دهد .
نفقه بر عهده سرپرست آن است و برخی معتقد بر این قضیه می باشند که انفاق فرزند خوانده بر عهده هر دو والد می باشد اما با بررسی‌های انجام شده می‌توان گفت نفقه فرزند درجه اول بر عهده پدر و در صورت عدم توانایی نفقه از اموال و دارایی زن پرداخته می شود .
همانگونه که مستحضر هستید تکلیف به انفاق یک تکلیف دو جانبه می‌باشد اما در موضوع فرزندخواندگی انفاق یک جانبه یک استثناست و انفاق غیر متقابل برای حمایت از کودکان و تأمین منافع آنها مقرر شده و کودک الزامی به پرداخت نفقه سرپرستان خود ندارد .

حضانت

اولین اثر فرزندخواندگی حضانت می باشد قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست در ماده ۱۷ تصریح کرده است وظایف سرپرست نسبت به کودک یا نوجوان آن از حمایت نگهداری تربیت و غیر احترام همانند وظایف والدین نسبت به اولاد می باشد .
همچنین سرپرستان در انجام وظیفه و تکلیف حضانت مستحق مطالبه اجرت نبوده و اقدام آنان بلاعوض و رایگان می باشد و دینی به وجود نمی‌آورد .

محرمیت

اگرچه حرمت نکاح را بدون واسطه نمی‌توان از قانون تفسیر کرد لیکن پذیرش ازدواج بین سرپرست و کودک باعث بروز مشکلات و حتی سوء استفاده‌هایی از کودک می گردد که از نظر عرف نیز مورد پذیرش نمی باشد .
همینطور از مفهوم ماده ۱۴ قانون که حکم به انتقال نام خانوادگی سرپرست به کودک می‌دهد می‌توان ممانعت این ازدواج را با عنایت به معرفی کودک به نام فرزند سرپرستان در برگه‌های هویتی برداشت کرد .

ارث

در رابطه با موضوع فرزندخواندگی باید بدین گونه بیان کرد که تحت هیچ شرایطی والدین و یا فرزند قادر به ارث بردن نمیباشند و در واقع ارث دوگانه ممنوع میباشد پس توارث تنها بین نزدیکان حقیقی جاری و ساری می باشد .
در نظام حقوقی ایران توارث تنها بین خویشان واقعی صورت می پذیرد و به سبب ماده ۸۶۱ قانون مدنی موجبات ارث ، نسب و سبب می باشد و کسانی با هم قرابت نسبی دارند که باهم رابطه خونی مشروع داشته در حالی که فرزند خوانده رابطه نسبی و خونی با سرپرستان ندارد .

شرایط عمومی خانواده‌های متقاضی در حقوق ایران :

1- زن و شوهر راغب سرپرستی ایرانی و مقیم ایران باشند .
2- ۵ سال تمام از تاریخ ازدواج آنها سپری شده و از این ازدواج صاحب فرزند نگردیده باشند .
3- که یکی از زوجین حداقل ۳۰ سال تمام باشد
4- زوجین دارای محکومیت جزایی تاثیرگذار به جهت ارتکاب جرایم عمدی و محجور نباشند .
5- زوجین دارای شایستگی اخلاقی باشند .
6- زوجین یا یکی از آنها دارای تمکن مالی باشد .
7- زوجین مبتلا به بیماریهای واگیری و صعب العلاج نباشد .
8- زوج مبتلا به مصرف الکل و مواد مخدر و سایر اعتیادات مضر نباشند .
9- هر زمان زوجین به جهات پزشکی قادر نباشند صاحب فرزند شوند از شرایط های دو و سه بر عهده دادگاه است.
10- چنانچه حکم سرپرستی بدون اطلاع سازمان بهزیستی صادر شود در حالی که صلاح کودک اقتضا می نماید نسبت به تقاضای تجدید نظر از سوی دادگاه می توان اقدام نمود .
11- کارشناسان مرتبط به امور فرزند خواندگی بایستی تحقیقات لازم در مدت آزمایشی شش ماه از زندگی کودک را به عمل آورند و در حالت عدم تایید جهت فسخ حکم به دادگاه اعلام نمایند .
12- پس از ارائه حکم سرپرستی باید توسط کارشناس مربوط موقعیت اخلاقی فرهنگی اجتماعی اقتصادی متقاضی مورد بررسی و تایید قرار گیرد.

شرایط کودکان مشمول قانون حمایت از کودکان بی سرپرست :

 1. زندانی بودن والدین یا یکی از آنها.
 2. مفقودالاثر بودن والدین والدین یا یکی از آنها .
 3. وجود شرایط آسیب پذیری کودک در خانواده ازجمله وجود سوء رفتار شدید جسمی روحی عاطفی و یا جنسی .
 4. بی توجهی و غفلت شدید در مواظبت از کودک.
 5. بیماری‌های روانی صعب العلاج در خانواده که به سلامت رشد و تعالی همه جانبه کودک آسیب برساند .
 6. اعتیاد در خانواده که سلامت جسمی روانی رشد و تعالی کودک را در معرض خطر قرار دهد .
 7. هر دلیل یا نشانه درگیری که دال بر عدم صلاحیت سرپرست کودک باشد .

تشریفات و مراحل اداری سرپرستی در ایران :

 • فرآیند اجرایی سرپرستی در ستاد سازمان بهزیستی استان و به وسیله کمیته شعبه خانواده استان انجام خواهد گرفت که در این جا کمیته فرزندخواندگی عنوان می گردد .
 • اعضای کمیته شامل، مدیرکل بهزیستی استان ، معاون امور اجتماعی ، کارشناس شعبه خانواده استان ، کارشناس فرزندخواندگی ، مددکار و کارشناس حقوقی استان .
 • وظیفه اصلی کمیته فرزندخواندگی تصمیم‌گیری در خصوص انتخاب بهترین والدین برای فرزندان تحت پوشش از بین متقاضیان و تامین منافع کودک تحت مراقبت می باشد.
 • سپردن کودک بی سرپرست و بد سرپرست احتیاج به تنظیم و تسلیم درخواست یا تقاضا نامه سرپرستی دارد و مرجع رسیدگی به درخواست و اتخاذ تصمیم با دادگاه است .
 • درخواست کنندگان فرزند خواندگی بایستی درخواست رسمی خویش به جهت فرزند پذیری را به سازمان بهزیستی اعلام کنند همچنین درخواست زن و شوهری که اراده دارند کودکی را به سرپرستی قبول نمایند بایستی تقاضانامه سرپرستی را مشترک تنظیم و پس از امضا به دادگاه محل اقامت خویش تصمیم نماید .
 • بعد از ارائه درخواست متقاضیان سازمان مکلف است حداکثر پس از ۲ ماه نسبت به اعلام نظر کارشناس آن را به دادگاه صالح تقدیم نماید و دادگاه با کسب شرایط مقرر در قانون و با در نظر گرفتن نظریه سازمان به صادر کردن قرار سرپرستی آزمایشی شش ماه اقدام می نماید . قرار صادر شده به دادستان ، درخواست کننده و سازمان ابلاغ خواهد شد .
 • بنابراین پس از صادر شدن حکم سرپرستی در طی صورت جلسه‌ای کودک به والدین سپرده شده و مراحل به دادگاه اعلام می گردد .

نکته * در مدت آموزش آزمایشی هیچگونه رابطه حقوقی مابین کودک و سرپرستان ایجاد نمی‌شود .

موارد فسخ فرزندخواندگی :

1- تقاضای دادستان 2- تقاضای سرپرست .

وکیل فرزندخواندگی و سرپرستی :

 در خصوص سرپرستی و فرزند خواندگی میبایست از بهترین وکیل و مشاوره حقوقی بهره برد ، زیرا وکیل متخصص میتواند با تجربیات خود در این زمینه در کمترین زمان ممکن موکل خود را به نتیجه مطلوب برساند . در صورت نیاز به وکیل امور حسبی از طریق راه های ارتباطی با وکیل نادری تماس حاصل فرموده و از تجربیات ایشان در این زمینه بهره کافصیی ببرید .

[تعداد: 0   میانگین: 0/5]
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *